profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Wpływ cywilizacji starożytnych na świat współczesny rozprawka



poleca83%
Historia

Wpływ cywilizacji starożytnych na świat współczesny

Przez całe wieki istnienia cywilizacji ludzkiej w dzisiejszym rozumieniu tego określenia, ludzie dążyli do podniesienia jakości swego życia. Bez wątpienia wpływ miały na to rozmaite człowiecze potrzeby zarówno fizyczne, jak i duchowe. To one...



poleca83%
Historia

Osiągnięcia kulturowo - cywilizacyjne starożytnych Hellenów

OSIĄGNIĘCIA KUTUROWO - CYWILIZACYJNE STAROŻYTNYCH HELLENÓW Starożytna Hellada z pewnością była kolebką cywilizacji europejskiej. Przez wiele lat rozwijały się tu obok siebie język, kultura, sztuka



poleca84%
Historia

Czy dorobek starożytnych Greków jest nadal aktualny?

udowodniła, iż: "osiągnięcia kultury Greckiej są nadal aktualne", gdyż zarówno nauka, jak i kultura oraz sztuka starożytnych Greków wywarła znaczny wpływ na rozwój współczesnego świata.



poleca80%
Historia

Osiągnięcia starożytnych cywilizacji Wschodu

ówczesnym świecie, jak również źródłem wiedzy na temat ustroju politycznego, religii i życia codziennego ludzi. Największymi zachowanymi do dziś świadectwami potęgi starożytnych cywilizacji są



poleca85%
Historia

Starożytna Grecja – wpływ na Europę

starożytnych Greków. Źródłem kultury europejskiej była starożytna literatura zwana klasyczną. Dzieła Homera do dziś inspirują twórców. Mit na którym oparte są eposy Iliada i Odyseja, był traktowany przez



poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Wspólnota kulturowa narodów.

stanowią podstawę, na której został zbudowany cały współczesny świat . W XIX wieku używano nawet wymiennie pojęć kultury i cywilizacji . Nie chodzi tu o ocenę różnych cywilizacji , która lepsza, a która gorsza