profil

Teksty 156
Zadania 0
Słowniki 3
Grafika 0
Filmy 0

Wiersz

poleca76%
Słownik Frazeologiczny

Wiersz

Sprawdź także
poleca24%
Słownik motywów literackich

Bohaterowie sztuk teatralnych – bohaterami wierszy

Kategoria: Teatr

Nie tylko aktorzy, także bohaterowie sztuk teatralnych bywają bohaterami wierszy, niekiedy reinterpretujących losy bohaterów. Tu warto wspomnieć zwłaszcza utwór W Weronie Cypriana Kamila Norwida, przywołujący Romea i Julię, oraz Tren Fortynbrasa Zbigniewa Herberta, stanowiący historiozoficzną reinterpretację Hamleta Williama Szekspira.

poleca12%
Słownik motywów literackich

Poeta – zwykły człowiek

Kategoria: Poeta, poezja

Tej koncepcji przeciwstawiają się poglądy poetów współczesnych. Poezja współczesna chętnie eksponuje motyw poety jako zwyczajnego, szarego człowieka, niepotrzebnie otaczanego aurą niezwykłości. „Wszystko jest poezją, każdy jest poetą” – pisał Edward Stachura, hołdujący idei tzw. życiopisania. W wierszu Kto jest poetą Tadeusz Różewicz sugerował: „poetą jest ten który pisze wiersze/i ten który wierszy nie pisze”. Taki zwyczajny człowiek– poeta – zmaga się niekiedy z bardzo osobistymi, a...