profil

Wiersz

poleca 76% 25 głosów

poleca 43% 54 głosów

czytać między wierszami

‘domyślać się czegoś, co nie jest wprost, wyraźnie napisane’; zwrot; Piszę wciąż wiersze dla mojej Hani,/a ona czyta między wierszami . – L. Konopiński; Nauczyła się czytać między wierszami . – „Cogito”.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści