profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Wielkości fizycznepoleca82%
Fizyka

Wektory i skalary

1. Wielkości fizyczne. Wielkością fizyczną nazywamy wszystko to, co można zmierzyć. Są to np. długość, objętość, ciężar, czas, prędkość, przyspieszenie. Wielkości fizyczne dzielimy na dwie grupy: - wektory, czyli wielkości posiadające...poleca82%
Fizyka

Fizyka w pigułce

Zjawiska Ruch jednostajny to ruch, w którym ciało w jednakowych odstępach czasu przebywa jednakowe drogi, np. szybkościomierz skutera wodnego wskazuje przez 10 minut taką samą wartość. Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony to ruch, w...poleca65%
Fizyka

Jednostki, wielkości fizyczne i ich symbole

Wielkość fizyczna Symbol wielkości Jednostka Symbol jednostki Droga s Metr m Prędkość v Metr na sekundę m/s Przyspieszenie a Metr na sekundę do kwadratu m/s2 Czas t Sekunda s Pęd p...poleca83%
Matematyka

Wektory w matematyce Referat

wskazywać początku i końca wektora. Wektor, którego początkiem i końcem jest ten sam punkt nazywamy wektorem zerowym. Dwa wektory niezerowe nazywamy równoległymi, jeśli proste wyznaczone przez te wektorypoleca81%
Fizyka

Wektory liniowo niezależne

{array}\right) = \left(\begin{array}{c}0 \\ 0 \\ 0\end{array}\right) co sprowadza się do zauważenia, iż jest to jednorodny układ równań, a więc jego rozwiązanie istnieje i możemy zastosować dopoleca82%
Matematyka

Różne tematy z Matematyki

Patrz załączniki: - Trójkąt równoboczny i inne - Wektory - Granice funkcji - Wzory Wietepoleca80%
Fizyka

Właściwości mechaniczne ciał stałych, cieczy i gazów.

: *statyczne *dynamiczne DODAWANIE WEKTORÓW MAJĄCYCH TEN SAM KIERUNEK I TAKI SAM ZWROT: 1, Krok pierwszy- mamy dwa wektory o takim samym kierunku i zwrocie. 2. Jeden z wektorów przenosimy w taki