profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Wielka Emigracja po upadku powstania listopadowegopoleca85%
Historia

Znaczenie Wielkiej Emigracji w życiu Narodu Polskiego

Wielka Emigracja, mająca miejsce po klęsce powstanie listopadowego, nie była planowana, zrodziła się nagle i to już w niecały rok po powstaniu. Początkowo emigrowali głównie cywile: politycy, dziennikarze i urzędnicy, później dopiero wojskowi....poleca89%
Historia

Narodziny Wielkiej Emigracji

Przez pierwsze lata po upadku powstania listopadowego wszystkie trzy państwa zaborcze dążyły do ograniczenia praw przyznanych Polakom na kongresie wiedeńskim. Emigracja wydawała się jedyną drogą pozwalającą na kontynuowanie walki o niepodległość...poleca82%
Historia

Emigracja w latach 1831-1846 i Powstanie Krakowskie.

Wielka Emigracja po upadku powstania listopadowego Po upadku powstania listopadowego tysiące jego uczestników opuściło kraj. Emigranci opuszczali kraj z nadzieja na uzyskanie poparcia ludów Europy i wznowienie w przyszłości walki o niepodległość....poleca83%
Historia

Rola i znaczenie wielkiej emigracji.

wyczerpywała się rola emigracji w ówczesnym życiu narodu . Może jeszcze ważniejsze od tych prac politycznych było umysłowe i duchowe oddziaływanie na kraj. Podczas gdy w trzech zaborach nie wolno byłopoleca78%
Historia

Emigracja ludności polskiej na przełomie XIX i XX wieku. Przedstaw jej przyczyny, kierunki oraz oceń skutki emigracji zarobkowej.

– podniesienia wiary we własne wartości i możliwości narodu polskiego – oddziaływały także publikowane na emigracji dzieła historyczne – Joachima Lelewela czy zwłaszcza Mochnackiego Historia powstaniapoleca85%
Historia

Wielka emigracja

1. Geneza i początki wielkiej emigracji . Przez pierwsze lata po powstaniu listopadowym polskiemu życiu politycznemu nadawała ton wielka emigracja. U genezy jej nie tylko legł wzmożony terror ipoleca82%
Historia

Przyczyny klęski, skutki i znaczenie Powstania Listopadowego.

. Opracowano także postępowe plany strategiczne. Ogromne znaczenie miała działalność Wielkiej Emigracji . Polityczne i umysłowe życie emigracji oddziaływało na kraj, podtrzymywało jego patriotyzm ipoleca83%
Język polski

Dramat polskiego emigranta w literaturze romantycznej - życiorysy romantycznych twórców.

czasopismach warszawskich. W wierszach tych wzywał do czynu zbrojnego, podkreślał znaczenie pracy w życiu narodu , zwalczał bezideowość społeczeństwa. Był to chyba jedyny szczęśliwy okres w życiu