profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Wieczny pokójpoleca85%
Filozofia

Idea "wiecznego pokoju" wg Immanuela Kanta

Słowo „pokój” zostało już zdefiniowane jako: „stan zgody między państwami, brak wojny lub układ przerywający stan zbrojnych starć między narodami określający warunki zakończenia konfliktu”. Mimo wszystko ten termin pozostaje pojęciem zupełnie...poleca85%
Filozofia

Filozofia Immanuela Kanta.

empiryzmem kształtował nie myśl zależnie od rzeczy, lecz rzeczy zależnie od myśli. ŻYCIE I DZIEŁA IMMANUELA KANTA Immanuel Kant (1724-1804) urodził się i wychował w Królewcu, w protestanckiej rodziniepoleca85%
Socjologia

Społeczna efektywność etyki normatywnej

społeczna efektywność etyki normatywnejpoleca85%
Filozofia

Miejsce imperatywów w etyce Immanuela Kanta

wyznaczają moralną wartość czynu i, wg Kanta , tym samym stanowią podstawę do oceny moralności. Przy ustalaniu istoty moralności Kant przeciwstawił etyce materialnej etykę formalną. Innymi słowypoleca85%
Etyka

Etyka - sciaga

sciagapoleca85%
Filozofia

Kant imperatyw kategoryczny.

; - cytat z ksiązki "Uzasadnienie metafizyki moralności" I.Kanta. Zdaniem Kanta prawie wszystkie ludzkie normy moralne da się sprowadzić do tego imperatywu. Takie podejście było jednak później