profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

W Anglii przeprowadzono powszechny spis ludności w celach podatkowych 1086poleca88%
Historia

Daty z pełnego średniowiecza

1054 – schizma chrześcijańska – zerwanie łączności między obydwoma Kościołami, których przedstawiciele obłożyli się wzajemnie klątwami 1063 – papież Aleksander II na synodzie laterańskim wezwał wszystkich rycerzy do pomocy w wojnie z Maurami...poleca80%
Historia

Schyłek Średniowiecza.

, przy przejściu do pełnego średniowiecza . Pojęcie rozkwit średniowiecza wieki od XI do XIII nie jest przypadkowe, jest uzasadnione. W tym okresie, rozwiniętego średniowiecza , cywilizacja zachodniopoleca85%
Język polski

Ogólna charakterystyka średniowiecza

badaczy okres od V w. do XI w. chce widzieć jako osobną od średniowiecza epokę historyczną – wieki ciemne. Za koniec średniowiecza przyjmuje się różne daty : wynalezienie druku przez Jana Gutenberga (okpoleca84%
Historia

Kultura pełnego Średniowiecza.

muzyka — pełnego średniowiecza była wyrazem tej przewagi w dziedzinie emocjonalnej. Sztuka to najpełniej związana z budynkiem kościoła, katedry, klasztoru czy zależnych również od Kościoła instytucjipoleca80%
Historia

Kultura Średniowiecza.

Akademii Platońskiej przez Justyniana Wielkiego (rok 529). Określenie daty końca Średniowiecza jest trudne z powodu nierównomierności rozwoju kultury w różnych częściach Europy. We Włoszech wiek XVpoleca89%
Język polski

Schyłek średniwiecza

zmieniać gwałtownie, przy przejściu do pełnego średniowiecza . Pojęcie rozkwit średniowiecza wieki od XI do XIII nie jest przypadkowe, jest uzasadnione. W tym okresie, rozwiniętego średniowiecza