profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Ustrój społecznypoleca85%
Język polski

Człowiek pod władzą despotyzmu na podstawie III części "Dziadów".

Odwołując się do III części "Dziadów" Adama Mickiewicza, napisz wypracowanie na temat "Człowiek pod władzą despotyzmu". Zwróć uwagę na wpływ despotyzmu na ofiary, katów,"buntowników" jak i "lojalistów"...poleca84%
Język polski

Jaki ustrój polityczny/społeczny wydaje Ci się najlepszy?

Na świecie istnieje dziś wiele różnych ustrojów politycznych. Jedne funkcjonują bardzo dobrze, inne zaś trochę gorzej. Niestety żaden z nich nie jest idealny, zawsze znajdzie się jakaś niedoskonałość. Praktycznie niemożliwe jest stworzenie...poleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Funkcje państwa

Państwo zmierza do osiągnięcia określonych celów, realizuje określone zadania i spełnia określone funkcje. Cele są zmienne, stawiane są przed państwem przez różne osoby, organizacje ale najważniejsze są cele rządzących, przywódców. Mogą to być:...poleca87%
Język polski

Człowiek pod władzą despotyzmu w oparciu o wybrane fragmenty "Dziadów cz. III" A. Mickiewicza.

Człowiek pod władzą despotyzmu . Rozważ problem odwołując się do sceny "Sen Senatora" oraz innych wybranych fragmentów " Dziadów " Adama Mickiewicza Od zarania dziejów człowiekpoleca85%
Język polski

Człowiek pod władzą despotyzmu "Dziady" cz. III.

postaram się odpowiedzieć na postawione wyżej pytania na podstawie " Dziadów " cz. III Adama Mickiewicza. Akcja tej części " Dziadów " rozpoczyna się w dniupoleca85%
Język polski

Problem władzy despotycznej na podstawie "Dziadów cz. III"

części Dziadów ". Część ta opisuje wiele postaw i zachowań ludzkich. Nowosilcow był senatorem cara rosyjskiego a zarazem głównym prześladowcą Polaków. Scena "Sen Senatora" opisuje go w sposób kontrastowy