profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Ustrój Królestwa Polskiegopoleca90%
Historia

Kongres wiedeński i powstanie listopadowe

KONGRES WIEDEŃSKI i „Święte Przymierze” Podstawą kongresu miało być „prawo publiczne”, czyli zasady: - restauracji – przywrócenie polityczno – ustrojowego stanu sprzed 1789r (jednak nie było to możliwe) - legitymizmu (łac. legitimus –...poleca82%
Historia

Księstwo Polskie – Małe królestwo wielkich nadziei.

Po upadku Rzeczypospolitej, Polacy związali swe nadzieje na odzyskanie niepodległości z Francją, a dokładniej z osobą Napoleona Bonaparte. W tamtym okresie rewolucyjna Francja była odbierana wrogo na arenie międzynarodowej, zwłaszcza przez...poleca79%
Historia

Konstytucja Królestwa Polskiego.

Powstanie Królestwa Polskiego ogłoszono oficjalnie w Warszawie 20. VI. 1815r. KP miało być monarchią konstytucyjną na zawsze związaną z Rosją przez osobę króla. Polityka zagraniczna Królestwa miała być wspólna z cesarstwem. Król posiadał pełnię...poleca85%
Historia

Polska w XIX wieku - najważniejsze wydarzenia

Działalność spiskowa przed powst.listopad. Władze rosyjskie zaczęły łamać postanowienia ustawy zasadniczej. Rozbudowano wówczas aparat tajnej policji. W 1918 wprowadzono...poleca87%
Historia

Daty od 1517-1871.

1830-1831- kongres wiedeński 1846-pow. Listopadowe 1848 pow .krakowskie 1863-64- powstanie styczniowe 1871-utworzenie cesarstwa niemieckiegopoleca85%
Historia

Ocena powstań z XIX w.

zwyciężała pod Grochowem, Wawrem, Dębe Wielkie i Iganiami, a głównie dzięki postaci I . Prądzyńskiego. Niestety następne bitwy pod Ostrołęką i w Warszawie nie były już tak pomyślne i ostatecznie powstaniepoleca79%
Historia

Najważniejsze daty w historii Polski- ściąga

D.) 1807- utworzenie Księstwa Wa-wskiego 1815- królestwo P.; kongres wiedeński 1830- powstanie listopadowe 1863- powstanie styczniowe 1914-18- I WŚ 1882- powstanie trójprzymierza (Ni.; Au-W; Włpoleca85%
Historia

Daty od 1517-1871 oraz średniowiecze i starożytność.

1830-1831- kongres wiedeński 1846-pow. Listopadowe 1848 pow .krakowskie 1863-64- powstanie styczniowe 1871-utworzenie cesarstwa niemieckiego 776 -1 igrzyska olim. 753- założenie Rzymupoleca85%
Historia

Ważniejsze wydarzenia lat 1815-1913

niepodległość Serbia, Mołdawia i Wołoszczyzna autonomię 1830 ? rewolucja lipcowa we Francji. Belgia proklamuje niepodległość 1830-1831 ? powstanie listopadowe w Królestwie Polskim 1834 ? zniesienie