profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Unia Polski z Litwą geneza i znaczeniepoleca85%
Historia

Unia Polski z Litwą - geneza i znaczenie

Śmierć ostatniego Piasta (Kazimierza Wielkiego) na tronie polskim w 1370 r. otworzyła nowy rozdział w dziejach państwa polskiego. Zgodnie z wcześniejszymi umowami władzę w Królestwie Polskim objął siostrzeniec króla Kazimierza Wielkiego – Ludwik...poleca85%
Historia

Unia Lubelska i pierwsza wolna elekcja, położenie chłopa. Poddaństwo i pańszczyzna. Wzrost znaczenia magnaterii w Polsce na przełomie XVI i XVII w. Wzrost znaczenia polit. i ekonom. szlachty w Polsce. Narodziny ruchu egzekucyjnego.

państwach. Doprowadził do ostatecznego procesu centralizacji państwa i zmiany charakteru unii z litwą *do uni dążyła również szlachta polaska, możliwośc rozwoju pośiadłości na kresach wsch., a średniapoleca84%
Edukacja europejska

Unia Europejska – geneza, struktury, kompetencje i prawo.

państwami kandydującymi, które rozpoczęły się 31 marca 1998 r. Jednocześnie UE podjęła w 1999 r. decyzję o podjęciu negocjacji akcesyjnych z czterema kolejnym państwami: Słowacją, Litwą , Łotwą i Maltąpoleca85%
Historia

Demokracja szlachecka w Polsce Jagiellonów-rozwój rządów średniej szlachty.

geneza unii polsko-litewskiej opiera się na szlachcie. Nowy chrześcijański władca Polski i Litwy nie pozostał długo dłużnikiem szlachty. W 1388 roku wydał w Piotrkowie akt, w którym topoleca82%
Historia

Stosunki polsko-litewskie

zawarcia ślubu Kaźka Słupskiego (wnuka Kazimierza Wielkiego) z córką Olgierda księcia litewskiego i naprawy relacji polsko-litewskich. 6. Geneza unii z Litwą : - potrzeba posiadania sprzymierzeńca dopoleca79%
Historia

Historia Polski od jej poczatków do wieku XVII

realnej z Litwą , ponieważ szlachta przewidywała, że Zygmunt August umrze bezpotomnie i Litwa oderwie się od Polski . UNIA REALNA W LUBLINIE 1569 Wspólne