profil

Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Układ sił po II wojnie światowejpoleca85%
Stosunki międzynarodowe

Międzynarodowe stosunki polityczne w wymiarze globalnym od 1945 r. do przełomu wieków.

Historię polityczną świata po roku 1945 zdominowały dwa wątki. Pierwszym była rywalizacja ideologiczna demokracji zachodniej i totalitarnego komunizmu, drugim wątkiem była ekspansja postaw i ruchów nacjonalistycznych, przeważnie o podłożu...poleca82%
Historia

Świat po II wojnie światowej

Cały świat czekał na ten dzień. II Wojna Światowa w końcu się zakończyła. Powiększająca się coraz bardziej przewaga aliantów nad państwami Osi rosła nieustannie. Liczne wystąpienia, sabotaże, rosnąca w siłę koalicja antyhitlerowska doprowadziła...poleca85%
Historia

Układ sił w powojennym świecie

Druga wojna światowa trwała ok. 6 lat. Udział brało w niej ponad 90% państw i ok. 80% ludności. Działania wojenne toczyły się na wielu kontynentach: Europa, Azja, Afryka i wszystkich oceanach Ziemi. ZSRR ZSRR stracił 20 mln ludności i 1700...poleca89%
Politologia

Międzynarodowe stosunki polityczne w wymiarze globalnym od 1945 r. do przełomu wieków.

liczy 27 państw członkowskich, a następne państwa jak Turcja, czekają na akceptację przyjęcia. Stosunki międzynarodowe po roku 1945 to ogromna liczba wydarzeń, dziesiątki układów, rozejmów, paktów