profil

Układ sił w powojennym świecie

poleca 84% 680 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Druga wojna światowa trwała ok. 6 lat. Udział brało w niej ponad 90% państw
i ok. 80% ludności. Działania wojenne toczyły się na wielu kontynentach:
Europa, Azja, Afryka i wszystkich oceanach Ziemi.
ZSRR
ZSRR stracił 20 mln ludności i 1700 zniszczonych miast. Po zakończeniu wojny
Związek Radziecki był całkowicie zniszczony, brakowało wszystkiego: wody, lekarstw, żywności, prądu. Rosja starała się jak najszybciej odbudować (przede wszystkim koleje, szkoły, militaria). Państwa Europy Środkowo-Wschodniej
znalazły się w radzieckiej strefie wpływów. Komuniści radzieccy obalali w nich dawne ustroje i powoływali nowe rządy.
Bułgaria
W 1944 roku ZSRR wypowiedział Bułgarii wojnę. Następnie w 1945 roku zwyciężył Front Ojczyźniany (blok partii demokratycznych). Rok później Bułgaria ogłoszona została republiką ludową.
Czechosłowacja
W maju 1946 drogą demokratycznych wyborów Ernest Benesz został wybrany prezydentem. W 1947 roku nastąpił kryzys polityczny. W rok później po licznych aresztowaniach i dymisjach doszło do zamieszek kierowanych przez komunistów. Wtedy założyli oni własny rząd i przejęli władzę nad Czechosłowacją.
Węgry
W demokratycznych wyborach przeprowadzonych w 1945 roku komuniści nie zdobyli poparcia. Starali się więc pozyskać przychylność socjaldemokratów. Ponieważ u władzy byli politycy Partii Drobnych Posiadaczy (rolników) komuniści ustalali zasady przeprowadzenia reformy rolnej. W ten sposób zdobyli poparcie i w następnych wyborach zdobyli 60% głosów.
Niemcy
Okupowane Niemcy podzielone były po wojnie na cztery strefy wpływów:
Amerykańska, Brytyjska, Radziecka i Francuska. W grudniu 1946 powołany został rząd niemiecki. W 1948 wprowadzono nową markę, nastąpił wtedy kryzys-blokada Berlina. W tym samym roku Niemcy zostały podzielone na RFN (Konrad Adenauer) i NRD (Wilhelm Picck).

Podczas II wojny światowej ZSRR poniósł największe straty ze wszystkich państw biorących w niej udział. Jednak jako zwycięzca zdołał podporządkować sobie większość państw Europy Środkowo-Wschodniej. Bułgaria, Czechosłowacja, Węgry i Rumunia zostały łatwo „zdobyte” przez Związek Radziecki.
Niemcy po wojnie zostały podzielone na dwa państwa. Istniały tam dwie strefy wpływów radzieckich oraz angielskich, francuskich, amerykańskich. Podział spowodował, osłabienie polityki, gospodarki Niemiec Wschodnich i rozkwit Niemiec Zachodnich-duże dysproporcje.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty