profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Ucieczka rządu polskiego do Rumuniipoleca85%
Historia

Działalność rządu polskiego na emigracji i jego rola w polityce mocarstw.

Gdy 17.09.1939 roku wojska armii radzieckiej zaatakowały wschodnie tereny Rzeczypospolitej, prezydent Ignacy Mościcki w specjalnym orędziu do narodu ogłosił, iż konieczne będzie przeniesienie siedziby głowy państwa i naczelnych organów na tereny...poleca85%
Historia

II wojna światowa

W polskich planach obronnych 1939 Warszawa miała być siedzibą rządu polskiego i Naczelnego Dowództwa. Nie brano pod uwagę objęcia miasta działaniami zbrojnymi. Toteż przerwanie frontu przez Niemców na południu i północy Polski już trzeciego dnia...poleca82%
Historia

Powstanie i działalność Rządu Rzeczpospolitej na obczyźnie

1. Internowanie władz drugiej RP w Rumunii Agresja w ZSRR spowodowała konieczne opuszczenia kraju Przez władze państwa W nocy z 17-18 września 1939r Prezydent rząd i naczelny wódz opuścili Polskę udając się do Rumunii gdzie zostali internowani...poleca86%
Historia

Kampania wrześniowa

“Fall Weiss”, niemiecki plan działań przeciwko Polsce, zakładał wojnę błyskawiczną “blietzkrieg”, w której zespolone działania zagonów pancernych i lotnictwa miały umożliwić szybkie okrążenie i zniszczenie wojsk polskich, a następnie zajęcie...poleca85%
Historia

Wielka emigracja

powstańczą było ude¬rzenie na Tarnów 18 lutego 1846 r. Wro¬ga postawa chłopów galicyjskich, którzy rozbroili spiskowców, i niezdecydowa¬nie przebywającego w Krakowie Rządu Narodowego przesądziły o jej niepowopoleca80%
Historia

Wielka emigracja i ruch spiskowy w kraju

. Krakowa. Pierwszą akcją powstańczą było uderzenie na Tarnów 18 lutego 1846 r. Wroga postawa chłopów galicyjskich, którzy rozbroili spiskowców, i niezdecydowanie przebywającego w Krakowie Rządupoleca87%
Historia

Władysław Eugeniusz Sikorski

starcie runął do morza. W katastrofie zginął Naczelny Wódz i Premier Rządu Polskiego na emigracji oraz towarzyszące mu osoby.poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

MATURA USTNA 2004 r,

głowę państwa - prezydent powołuje premiera, a na jego wniosek innych członków rządu - rząd aby móc działać musi mieć zaufanie parlamentu - głowa państwa za swą działalność nie jest odpowiedzialna