profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Tworzenie prawa międzynarodowegopoleca85%
Prawo

Prawo międzynarodowe publiczne - zagadnienia i pytania

>>>>Wykład: prof. K. Równy >>>>(zaliczenie) >>>> Tekst również w pliku MS Word Prawo Międzynarodowe Publiczne I.Zagadnienia podstawowe. 1.Nazwa i pojęcie prawa międzynarodowego: Prawo międzynarodowe – zespół norm regulujących...poleca85%
Prawo

Prawo międzynarodowe publiczne - opracowane pytania na egzamin

stosunków międzynarodowych określane są przez konstytucję odnośnych państw i częściowo przez powszechne prawo międzynarodowe . Jako najwyższy reprezentant państwa w stosunkach międzynarodowych ma on prawopoleca85%
Prawo

Skrypt "Prawo międzynarodowe" Symonides i Bierzanek

Remigiusz Bierzanek, Janusz Symonides PRAWO MIĘDZYNARODOWE PUBLICZNE Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego. 1. Społeczność międzynarodowa: 1. ogół suwerennych państw. Utrzymującychpoleca85%
Finanse i bankowość

Publiczne prawo gospodarcze (podstawowe zagadnienia)

Zagadnienia : I . Wprowadzenie do publicznego prawa gospodarczego. pojęcie prawa gospodarczego ( publiczne pr. gospodarcze i prywatne prawo gospodarcze) Źródła prawa Zasady publicznego prawapoleca85%
Administracja

Finanse publiczne i prawo finansowe

międzynarodowe (ONZ) i ponadnarodowe (UE). Czynności wykonywane przez finanse publiczne ? pobieranie i gromadzenie dochodów, wydatkowanie środków publicznych, finansowanie deficytu, zaciąganie zobowiązańpoleca85%
Administracja

Źródła prawa administracyjnego

tryb przeprowadzenia referendum określa ustawa z 29 czerwca 1995r. o referendum. v Umowy międzynarodowe – Konstytucja z 1997r. jest pierwszą konstytucją, która reguluje zagadnienia skuteczności norm