profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Tworzenie parków narodowychpoleca81%
Biologia

Ekologia a ochrona środowiska i ochrona przyrody

1. Ekologia - nauka badająca wzajemne zależności między organizmami oraz pomiędzy organizmami, a ich środowiskiem 2.Ochrona przyrody - zachowanie, właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów przyrody i jej składników *ochrona...poleca82%
Biologia

Formy ochrony przyrody w Polsce.

Człowiek swoją działalnością wyrządza ogromne szkody w śro-dowisku, w którym żyje. Zanieczyszczenia powietrza przez różne gazy i pyły wydobywające się z urządzeń przemysłowych, a także przez gazy spalinowe samochodów, jest ogromnie szkodliwe nie...poleca84%
Geografia

Ochrona środowiska naturalnego we współczesnym świecie. Co rozumiesz pod pojęciem ekologia? Podaj przykłady ochrony środowiska naturalnego na świe

warunek rozwoju rolnictwa. Buduje się przemysł, domy- bloki na terenach nieurodzajnych, a dobre ziemie pozostawia się dla rolnictwa, upraw, wyżywienia ludzi. Ekologia - ochrona przyrody prowadząca dopoleca79%
Biologia

Ekologia i ochrona środowiska

przyrodniczego- ochrona wszystkich elementów środowiska przed niekorzystnym wpływem działalności człowieka i zachowanie ich możliwie naturalnego charakteru przez racjonalne, zgodne z prawami przyrody ipoleca85%
Biologia

Ochrona środowiska

I . PARKI NARODOWE II. REZERWATY PRZYRODY III. POMNIKI PRZYRODY IV. OCHRONA GATUNKOWA V. RÓŻNICA POMIĘDZY EKOLOGIĄ A OCHRONĄ ŚRODOWISKA Park Narodowy Obszar objęty kontroląpoleca85%
Pedagogika

Ekologia

abiotycznym środowiskiem Wreszcie, w początkach lat 60-tych z powodu zanieczyszczeń środowiska i wzrostu populacji ludzkiej wzrosło zainteresowanie ekologią oraz termin ten wszedł do słownika jakopoleca85%
Biologia

Ekologia - ciekawa biologia

środowiska ; wszystkie wymagania, potrzeby życiowe danego orgabizmu (gatunku) Ekologia korzysta z wiedzy innych nauk, a także dostarcza wiedzy innym dziedzinom biologii Ekologia -> ewolucjonizm Ekologia