profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Tworzenie parków narodowychpoleca82%
Biologia

Formy ochrony przyrody w Polsce.

Człowiek swoją działalnością wyrządza ogromne szkody w śro-dowisku, w którym żyje. Zanieczyszczenia powietrza przez różne gazy i pyły wydobywające się z urządzeń przemysłowych, a także przez gazy spalinowe samochodów, jest ogromnie szkodliwe nie...poleca81%
Biologia

Ekologia a ochrona środowiska i ochrona przyrody

1. Ekologia - nauka badająca wzajemne zależności między organizmami oraz pomiędzy organizmami, a ich środowiskiem 2.Ochrona przyrody - zachowanie, właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów przyrody i jej składników *ochrona...poleca84%
Biologia

Formy ochrony przyrody.

krajobrazu, które miały wraz z istniejącymi parkami narodowymi i rezerwatami przyrody tworzyć system ochrony przyrody w Polsce . Ustawę o ochronie przyrody znowelizowano w 1991 r., ponadto do systemupoleca80%
Geografia

Formy ochrony przyrody w Polsce

PARKI NARODOWE Parki narodowe to najwyższa forma ochrony przyrody . W Polsce park narodowy obejmuje teren o powierzchni ponad tysiąc hektarów, charakteryzujący się typowym dla określonego regionupoleca82%
Biologia

Formy ochrony przyrody

doprowadziły do ich powstania. Bardzo ważną formą ochrony środowiska jest tworzenie parków narodowych oraz rezerwatów. W Polsce jest wiele rezerwatów przyrody podzielonych na kategorie. Mają one na celupoleca79%
Biologia

Formy ochrony przyrody

Formami ochrony przyrody w Polsce są: parki narodowe, rezerwaty przyrody , parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody , stanowisko dokumentacyjne, użytkipoleca77%
Administracja

Formy ochrony przyrody.

krajobrazu, traktując wprowadzane formy ochrony jako elementy nawzajem się uzupełniające. W Polsce , z mocy ustawy o ochronie przyrody (1991 - ostatnia zmiana 7 grudnia 2000), poddanie pod ochronę następuje