profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Traktaty mniejszościowepoleca83%
Historia

Konferencja pokojowa w Paryżu

Konferencja pokojowa – 18.01.1919 - wszystkie strony uważały, że winnym rozpętania wojny są Niemcy - nie postanowiono likwidować imperializmu, żeby móc odbudować Niemcy - Anglia nie chciała osłabienia, bo wtedy mogłaby rozwijać się Francja....poleca86%
Historia

Traktat Wersalski- znaczenie

Traktat Wersalski, zawarty 28 czerwca 1919 roku, jest traktatem kończącym I wojnę światową. Został on podpisany pomiędzy Niemcami i państwami zwycięskiej koalicji. Wszedł on w życie 10 stycznia 1920 i składał się z 440 artykułów. Ustalał nowy...poleca86%
Historia

System Wersalski, Konferencja pokojowa w Paryżu - notatki z podręcznika Operon podstawowy

Konferencja pokojowa w Paryżu 1919 – 1920 • Obrady 27 państw • Decyzje podejmuje Rada Najwyższa – Rada Trzech o St. Zjed – Thomass Woodrow Wilson o W.B. David Lloyd George – obawa przed rosnącympoleca85%
Historia

Ważniejsze daty

06.04.1917r -USA przystępuje do I wojny światowej 11.11.1918r -podpisanie rozejmu 18.01.1919r - konferencja pokojowa w Paryżu 28.06.1919r -traktat wersalskipoleca88%
Historia

Polityka wewnętrzna i zagraniczna Stanów Zjednoczonych w latach 1918-1941. Od Wilsona do Roosevelta.

postanowień traktatu pokojowego, a sformułowany przez niego program – tzw. 14 punktów Wilsona, stał się podstawą do dy-skusji i ustaleń podczas konferencji pokojowej w Paryżu 1919. Kongres nie ratyfikowałpoleca85%
Historia

Polityka Polski wobec Litwy i Ukrainy w latach 1918-22

interesów państwa polskiego w Paryżu bronili Ignacy Paderewski i przewodniczący Komitetu Narodowego Polskiego, Roman Dmowski. Właśnie on, 29 stycznia 1919 roku, przedstawił Radzie Najwyższej sytuacjepoleca85%
Stosunki międzynarodowe

Międzynarodowe stosunki polityczne w wymiarze globalnym w latach 1918–1945.

. Zasady nowego podziału politycznego, zostały ustalone w trakcie konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 roku. Wzięło w niej udział 27 państw, lecz decydujący głos należał do wielkich mocarstw: premiera