profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Traktaty fuzyjne Unii Europejskiejpoleca85%
Prawo

Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej

Europejskia Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS) podpisany 18. 4. 1951 r w Paryżu, wszedł 23. 7. 1952; Francja, RFN, Włochy, Belgia, Holandia, Luksemburg. Cele:  utworzenie wspólnego rynku węgla, stali, rudy żelaza i złomu  stworzenie jednakowych...poleca85%
Edukacja europejska

Charakterystyka Unii Europejskiej jako najbardziej zaawansowane formy integracji

Charakterystyka Unii Europejskiej jako zaawansowane formy integracji Co to jest Unia Europejska? Unia Europejska jest to polityczne i gospodarcze ugrupowanie piętnastu demokratycznych państwpoleca85%
Finanse i bankowość

Finansowe instrumenty polityki regionalnej Unii Europejskiej

uzyskała pełne prawo do korzystania ze wsparcia ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Wymogiem dla uzyskiwania dofinansowania dla krajów członkowskich Unii Europejskiej ze stronypoleca85%
Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Projekt konstytucji unii europejskiej w świetle dyskusji toczących się w Polsce

. Akty prawne Unii Europejskiej Prawo UE stanowi ogół norm prawnych zawartych w wielu aktach o różnych nazwach. W doktrynie prawa dzieli się je na: - prawo pierwotne, czyli akty konstytuującepoleca82%
Edukacja europejska

Polska w Unii Europejskiej

Polska w Unii Europejskiej Przełom polityczny u progu lat dziewięćdziesiątych otworzył Polsce drogę do ustrojowej transformacji oraz podjęcia fundamentalnych zmian systemupoleca85%
Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Plusy i minusy wejścia Polski do Unii europejskiej stan na czerwiec 2010

PLUSY I MINUSY WEJŚCIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ Unia Europejska to wielka rodzina państw demokratycznych, których celem jest praca na rzecz wspólnego dobrobytu i pokoju. Na początku Unia