profil

Wybierz przedmiot
Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Teza interpretacyjnapoleca85%
Język polski

Model interpretacji liryki

1. Wstępne rozpoznanie całości: a) poszukiwanie nadrzędnego sensu utworu, sprecyzowanie zakresu owych poszukiwań; b) sformułowanie wstępnej hipotezy interpretacyjnej. 2. Nadawca - adresat: a) kto do kogo mówi - kreacja podmiotu lirycznego...poleca85%
Język polski

Interpretacja prozy

I. Wstępne rozpoznanie całości a) określenie nadrzędnego sensu utworu b) sformułowanie tezy interpretacyjnej II. Określenie relacji: narracja – świat przedstawiony a) obecność narratora, np.: - czy ujawnia swoją obecność - czy...