profil

Wybierz przedmiot
Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Teoria katastrof G Cuviera

poleca79%
Biologia

Poglądy na ewolucję organizmów

Zmienność świata organicznego pobudzała i nadal pobudza ludzi do pytań o pochodzenie życia. Na przestrzeni wieków ścierały się dwa przeciwstawne poglądy: jeden z nich zakładał stałość i niezmienność przyrody żywej, drugi – możliwość jej ewolucyjnego rozwoju. Pierwszy z poglądów, reprezentowany przez kreacjonizm , przyjmował, iż świat został stworzony przez Boga w jednym akcie stworzenia. Głosił niezmienność gatunków i ich liczby. Dostrzegając zróżnicowanie gatunków, systematyzował je...poleca85%
Biologia

Historia myśli ewolucyjnej

Proces ewolucji trwa stale. Jest to fakt istotny, a nie przeszłość. Jest wiele czynników, które wpływają na ewolucję . Pragnę przedstawić najważniejsze z nich, a także prawidłowości oraz mechanizmy