profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Tatrzański park narodowypoleca67%
Pedagogika

Parki narodowe, ochrona przyrody w Polsce

park narodowy, względnie duży obszar objęty ochroną prawną, zachowany w stanie naturalnym lub niewiele zmienionym przez działalność człowieka, powołany w celu ochrony terenów najcenniejszych pod względem przyr. i krajobrazowym; najstarszym parkiem...