profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Talent wojskowypoleca84%
Historia

Bilans polityki Napoleona

Urodzony na Korsyce Napoleon Bonaparte, genialny strateg i dowódca, który podporządkował sobie większa cześć Europy został cesarzem wkrótce po Rewolucji Francuskiej. W czasie wojen rewolucyjnych Francji ujawnił się jego niezwykły talent wojskowy,...poleca84%
Historia

Europa w okresie przewagi francuskiej za Napoleona

największych postaci historycznych, dobry władca i genialny przywódca, przez jednych uważany za bezwzględnego zdobywcę, przez innych za wyzwoliciela. Niezależnie od tego jak osądza się dziś Napoleonapoleca85%
Historia

Waterloo

WATERLOO 1815 W pierwszej połowie 1815 r. Napoleon podjął próbę powrotu do wielkiej polityki . 26 lutego uciekł z Elby, a kilka dnipoleca84%
Historia

Legiony i Księstwo Warszawskie

rewolucji napędową siłę mocarstwowości polityki Francji. Zasadniczą podstawą zmian wewnętrznych państw stał się Kodeks Napoleona , nawet do dnia dzisiejszego. Kodeks Napoleona stanowi podstawę systemówpoleca85%
Historia

Epoka Napoleońska w dziejach Polski

Luneville w 1801 r. Legiony zaczęły ciążyć Francji. Część oficerów podała się wówczas do dymisji, a z żołnierzy sformowano trzy półbrygady armii francuskiej. Dwie z nich zostały wysłane przez Napoleona napoleca82%
Historia

Bilans XIX wieku: wydarzenia polityczne, gospodarcze, kulturalne.

, zmieniając kształt Europy i świata. Po upadku Napoleona zwycięskie państwa postanowiły przywrócić w Europie równowagę polityczną. Decydującą rolę odegrały cztery mocarstwa: Rosja, Anglia, Austria i Prusy