profil

Bilans polityki Napoleona

poleca 84% 349 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Urodzony na Korsyce Napoleon Bonaparte, genialny strateg i dowódca , który podporządkował sobie większa cześć Europy został cesarzem wkrótce po Rewolucji Francuskiej. W czasie wojen rewolucyjnych Francji ujawnił się jego niezwykły talent wojskowy, dzięki któremu w wieku zaledwie 26 lat został mianowany generałem.
W 1798r.Napoleon stanął na czele armii, która wyruszyła do Egiptu. Rok później, po powrocie do kraju dokonała wojskowego zamachu stanu i objął władzę. Najwyższa pozycja w państwie umożliwiała mu zreorganizowanie administracji i oświaty oraz zreformowanie systemu prawnego. W 1804r. Koronował się na cesarza Francji. Na tronach europejskich osadzał swych krewnych, a sam pojął za żonę austriacką księżniczkę Marię Ludwikę, rozwodząc się ze swą pierwszą żoną Józefiną de Beaubarnais. W wyniku kampanii wojskowych Napoleona, który odnosi łatwe zwycięstwa, pod panowaniem Francji znalazł się prawie cała Europa. Pasmo jego sukcesów militarnych przerwała dopiero nieudana wyprawa na Moskwę w 1812r. Mimo, że udało mu się rozpić armię carską i zająć miasto, Rosja nie poddawała się. Kampania zakończyła się klęską armii Napoleona , zaskoczonej przez surową zimę, która zdziesiątkowała francuskie oddziały. W 1814r. cesarza zmuszono do abdykacji i zesłano na Elbę, jedną z wysp na morzu Śródziemnym.
Rok później, w 1815r. Napoleon opuścił wyspę , wylądował w zatoce Juan i na czele niewielkiego oddziału opanował cała Francję. Jednak w tym samym roku poniósł druzgoczącą klęskę pod Waterloo w Belgii, abdykował po raz drugi i został przez Anglików wywieziony na Wyspę Świętej Heleny, gdzie zmarł 6 lat później w niewyjaśnionych do końca okolicznościach. Przyczyną jego śmierci było prawdopodobnie zatrucie arszenikiem , którym nasycono tapety w jego pokoju. Zwłoki pochowano w kościele Inwalidów w Paryżu.


Bilans dodatni


1. wyprawa do Egiptu przyczyniła się do badań nad kulturą starożytnych Egipcjan
a)osiągnięcia Napoleona w polityce wewnętrznej Francji:
+uporządkował skarb państwa,
+dbał o rozwój szkolnictwa i nauki,
+zorganizował roboty publiczne, aby zapewnić zatrudnienie najuboższym obywatelom,
+dbał o rozwój przemysłu i handlu,
+podpisał konkordat (porozumienie z papieżem)
+ogłosił „Kodeks Napoleona” (zbiór praw gwarantujących m.in. równość obywateli wobec prawa i poszanowania własności prywatnej)

„Moja prawdziwa sława polega nie na tym , że wygrałem 40 bitew (...), to co nie może być zapomniane , co żyć będzie wiecznie , to mój kodeks cywilny”

+nie uznawanie przywilejów stanowych,

„ KSIĘSTWO JEST WARSZAWSKIE, NARÓD POLSKI , PIENIĄDZE PRUSKIE , KSIĄŻE SASKI A KODEKS FRANCUSKI ”

+zostało odbudowane polskie wojsko,
+przywrócono polską administracje i szkoły,
+Warszawa wróciła do roli stolicy,
+zostało odnowione polskie życie kulturalne i polityczne,
+chłop został zwolniony z poddaństwa,
+mieszczanie mogli zasiadywać w sejmie,
+podzielił Francję na: -prowincję,
-dystrykty,
-miasta,
+urzędników państwowych nagradzano według zasług,
+zniesiono ograniczenia handlu,
+założono ogólnonarodowy bank,
+sytuacja ekonomiczna kraju ustabilizowała się,
+Napoleon był twórcą pierwszego państwowego systemu oświaty,
+ustanowił koalicyzm oficjalną religią w państwie,
+nawiązał dobre stosunki pomiędzy państwem a kościołem,
+był twórcą reform praw,
+gwarantował swobodę obywatelską i równość wobec praw,
+Kodeks Napoleona stał się wzorem systemów prawnych wielu państwom na świecie,
+władza była o wiele skuteczniejsza od władzy rewolucyjnej,


Bilans ujemny

-Francja stała się państwem policyjnym,
-wprowadzono ostrą cenzurę,
-przeciwników reżimu wtrącano do więzienia lub mordowano,
-korzystano z usług szpiegów,
-obywateli zachęcano do donoszenia na swoich sąsiadów, którzy krytykowali władzę,
-Napoleon dokonał zamachu stanu,
-podporządkował sobie cała Europę z wyjątkiem Anglii i Rosji,
-doprowadził do długoletnich wojen w Europie,
-grabił dzieła sztuki narodów podbitych, wywożąc je do Francji,
-wykorzystał Polaków, którzy dzięki ich pomocy chciał zapewnić zaopatrzenie dla swoich żołnierzy,
-chciał pokonać dzięki Polakom Prusy,
-Księstwo Warszawskie, było w rzeczywistości podporządkowane interesom Francji,
-przeżywało trudności gospodarcze i finansowe spowodowane miedzy innymi kosztami wojny,

Pomimo niepozornego wyglądu Napoleon Bonaparte( 1769-1821) był człowiekiem o niezwykłych zdolnościach i ambicjach. Ten genialny generał okazał się też potężnym władcą. Od 1804r. kiedy koronował się na cesarza Francji przez 17 lat sprawował rządy dyktatorskie.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty