profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Tabela podwielokrotnościpoleca83%
Fizyka

Tabela wielokrotności i podwielokrotności

Przedrostek Oznaczenie Mnożnik eksa E 1018 peta P 1015 tera T 1012 giga G 109 mega M 106 kilo k 103 hekto h 102 deka da 101 decy d 10-1 centy c 10-2...poleca83%


poleca85%
Matematyka

FUNKCJE SUMY, RÓZNICY I WIELOKROTNOŚCI KĄTÓW

, jeśli cosx ą 0, cosy ą 0, cos (x - y) ą 0 Ctg (x - y) = ctgx*ctgy + 1/ ctgx – ctgy, jeśli sinx ą 0, siny ą 0, sin (x - y) ą 0 Funkcje wielokrotności kąta: Sin 2x = 2 sinx*cosx Cos 2x = cos2xpoleca85%
Matematyka

Wzory: Funkcje sumy, różnic i wielokrotności kąta.

*tgy, jeśli cosx ¹ 0, cosy ¹ 0, cos (x - y) ¹ 0 Ctg (x - y) = ctgx*ctgy + 1/ ctgx – ctgy, jeśli sinx ¹ 0, siny ¹ 0, sin (x - y) ¹ 0 Funkcje wielokrotności kąta: Sin 2x = 2 sinx*cosx Cos 2xpoleca79%
Matematyka

Ułamki

: Rozwinięcie może być okresowe lub nieokresowe. Rozwinięcie nieskończone powstaje, gdy nie można podzielić wielokrotności 10 przez mianownik ułamka.poleca85%
Budownictwo

Elementy stacji elektroenergetycznej

wartości prądów roboczych, który zamierzamy zmierzyć. Znormalizowane wartości In1 to: 10; 12,5; 15; 20; 25; 30; 50; 60; 75 oraz ich wielokrotności i podwielokrotności . Zaciski strony pierwotnej