profil

Wybierz przedmiot
Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Sytuacja dydaktycznapoleca85%
Dydaktyka

Cele historycznego kształcenia w świetle praktyki szkolnej.

Temat: Cele historycznego kształcenia w świetle praktyki szkolnej. Na podstawie: J. Mazur, Cele historycznego kształcenia w świetle praktyki szkolnej. ?Wiadomości Historyczne? nr.2/1993. Lekcja w dzisiejszej organizacji nauczania jest...poleca85%
Dydaktyka

Lekcja - ogniwa, fazy, części, sytuacje

KLASYCZNA STRUKTURA LEKCJI: 1. Powitanie. 2. Sprawdzenie obecności. 3. Sprawdzenie pracy domowej. 4. Nawiązanie do tematu. 5. Podanie tematu. 6. Realizacja tematu. 7. Podsumowanie lekcji, synteza lekcji. Zastosowanie osiągniętej wiedzy i...poleca85%
Pedagogika

Cele kształcenia Niemierko

2. Cele kształcenia - cele kształcenia w reformującej się szkole Polskiej - Taksomania celów edukacyjnych a). procedura operacjonalizacji edukacyjnych celów ogólnych b). możliwości ipoleca85%
Dydaktyka

Co zyskałam studiując problematykę dydaktyki ogólnej

realizują następujące cele kształcenia : * Zaznajamianie uczniów z podstawami usystematyzowanej wiedzy o przyrodzie, społeczeństwie, technice i kulturze w zakresie umożliwiającym rozumienie