profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Systemy niedemokratycznepoleca85%
Polityka

Nauka o polityce

1. Cechy i definicja państwa i polityki 2. Systemy polityczne i typologia systemu politycznego. 3. Parlamentarna demokracja w ujęciu porównawczym. Jeden z najważniejszych system parlamentarno – gabinetowy. 4. Dwa inne systemy demokratyczne: -...poleca84%
Politologia

System polityczny, systemy polityczne, silski wsnhid

SYSTEM POLITYCZY _ DEFINICJA POJĘCIA System to najogólniej każdy skoordynowany wewnętrznie i wykazujący określoną strukturę zbiór elementów. Strukturę można określić jako ogół związków między elementami uwarunkowanych przynależnością danych...poleca85%
Ekonomia

Nauka o Polityce

Wykłady E. Żurowskiej na WSEI w Warszawie - w załącznikupoleca85%
Polityka

Wstęp do Nauki o Państwie i Polityce - Zagadnienia Egzaminacyjne

Wstęp do nauki o państwie i polityce , UŚ Katowice prof. Piotr Dobrowolski 1. Tradycje i współczesne stanowiska politologiczne w Polsce 2. Nauki polityczne we współczesnym świecie: główne ośrodkipoleca90%
Politologia

Zestaw pytań i odpowiedzi na egzamin z Nauki o Polityce

Zestaw pytań i odpowiedzi na egzamin z Nauki o Polityce (zobacz załącznik)poleca87%
Politologia

Wiatr - Metody behawioralne w nauce o polityce (opracowanie)

widzenia postulować zaczęto międzydyscyplinarny punkt widzenia na zachowanie, w tym także zachowanie polityczne. Wyraziło się to szczególnie w szukaniu związków między nauką o polityce a psychologiąpoleca87%
Polityka

Polityka

witam coś jeszcze znajdę z polityki.jak by co to do mnie zapraszam