profil

Wstęp do Nauki o Państwie i Polityce - Zagadnienia Egzaminacyjne

poleca 85% 113 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Wstęp do nauki o państwie i polityce, UŚ Katowice
prof. Piotr Dobrowolski

1. Tradycje i współczesne stanowiska politologiczne w Polsce
2. Nauki polityczne we współczesnym świecie: główne ośrodki, szkoły, postaci.
3. Nauki polityczne a inne nauki społeczne
4. Przedmiot badań nauki o polityce
5. Etymologia pojęcia polityka. Główne sposoby definiowania polityki. Przyczyny wieloznaczności pojęcia.
6. Systemowe ujęcie polityki i jego miejsce w badaniach nad polityką . Zasady badania systemu politycznego. Podsystemy systemu politycznego.
7. Pole polityki i jego znaczenie w wyjaśnianiu polityki.
8. Zjawisko i proces polityczny w ujęciu systemowym
9. Polityka i inne sfery życia społecznego (struktura społeczna, ekonomika, normy i wartości społeczne [w tym ideologia], kultura, etc.) - pojecie kultury politycznej
10. Terytorium w polityce. Geopolityka, teorie geopolityczne i ich współczesne znaczenie.
11. Podmiotowość polityczna - pojęcie, poziomy podmiotowości, formy przejawiania się w polityce.
12. Państwo i jego rola w polityce
13. Władza (Prawo a system władzy politycznej Legitymizacja)
14. Metody i ujęcia w badaniach nad polityką

Zagadnienia opracowane w dołączonym pliku *.DOC

Podoba się? Tak Nie