profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

System wartości Tomasza Judymapoleca85%
Język polski

"Bo wykonać mi trzeba dzieło wielkie, pilne, bo z tych kruszców dla siebie serce wykuć muszę [...]" (L. Staff). Czy człowiek może być kowalem swojego

WSTĘP. A. Znane przysłowie mówi, że każdy jest kowalem swojego losu. Mądrość ludowa każe wierzyć w możliwość kreowania własnego życia, nadawania mu kształtu zbliżonego do naszych marzeń i pragnień. Przekonanie to wydaje się bliskie także L....poleca85%
Język polski

Moralność,a kariera - rozważania nie tylko do granicy. Posłuż się sądami Nałkowskiej innych pisarzy i własnymi przemyśleniami

Granica moralna to znaczy jak daleko możemy posunąć się w swoim postępowaniu, do jakiego momentu postępujemy moralnie , a od którego już nie . Co wyznacza granicę moralną , Zenon przekracza granice moralną krzywdząc Justynę , łamie wszystkie normy...poleca85%
Język polski

“Człowiek nosi w sobie większego do siebie” Rozważ tą myśl, wykorzystując znane ci utwory XX wieku. Konspekt

I.WSTĘP: 1. Antoine de Saint Exupery w jednym zdaniu wyraził całą prawdę o ludzkim wnętrzu. 2. Najważniejsze jest nasze wnętrze, bo tam znajduje się to, co dla nas najcenniejsze, co może być dla nas prawdziwym szczęściem. 3. Człowiek może...poleca84%
Język polski

„Z tych kruszców dla siebie serce wykuć muszę [...]" L. Staff). Czy człowiek może być kowalem swojego losu? (Konspekt)

jej wysiłku, nawet jeśli efekt końcowy przyniesie rozczarowanie, bo serce "pęknie przeciw ciosom stali nieodporne". Tak więc " wielkie , pilne dzieło " kowala, czyli każdego z nas, to przede wszystkimpoleca85%
Język polski

„Kowal” Leopolda Staffa próbą przełamania tendencji schyłkowych w literaturze Młodej Polski

dzieło wielkie , pilne ...” - Człowiek o silnej woli, który kształtuje swoją osobowość: „ Bo z tych kruszców dla siebie serce wykuć muszę , Serce hartowne, mężne, serce dumne, silnepoleca82%
Język polski

Interpretacja wiersza Leopolda Staffa "Kowal"

: „ Bo z tych kruszców dla siebie wykuć muszę ” Czynności są gwałtowne, prawie destrukcyjne, przez co przemawia ogromne zaangażowanie: „I ciskam ją na twarde, stalowe kowadło”poleca85%
Język polski

Leopold Staff "Kowal" - esej interpretacyjny.

, iż z serca „słabością przeklętego” można wykonać „ serce hartowne, mężne, serce dumne, silne”, jeśli tylko człowiek podejmie się prawdziwego wysiłku. Wysiłkiem tym jest kreowanie, „wykuwanie” siebiepoleca85%
Język polski

Przedstaw duchowe odrodzenie poety w wierszu "Kowal" L. Saffa. Dokonaj jego interpretacji i analizy.

przez Nietzschego, jednak gdyby mu się to nie udało, wolałby zginąć, sam podnosząc rękę na siebie , ponieważ nie widzi sensu życia jako człowiek słaby, chory, czy też niedoskonały. "Kowal" próbuje wykuć