profil

“Człowiek nosi w sobie większego do siebie” Rozważ tą myśl, wykorzystując znane ci utwory XX wieku. Konspekt

poleca 85% 127 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Stefan Żeromski

I.WSTĘP:

1. Antoine de Saint Exupery w jednym zdaniu wyraził całą prawdę o ludzkim wnętrzu.
2. Najważniejsze jest nasze wnętrze, bo tam znajduje się to, co dla nas najcenniejsze, co może być dla nas prawdziwym szczęściem.
3. Człowiek może obrać jedną z postaw ludzkiego zachowania. Jedną znich jest życie zgodne z zasadami moralnymi, drugą to życie w którym liczy się własne szczęscie, własna osoba .
4. Każdy człowiek nosi w sobie dobro, posiada uczucia i rozum, który rozróżnia dobro od zła. Posiadamy cechy, które rozrózniają nas spośród innych istot. Potrafimy kochać, współczuć, wyrażać jakiekolwiek uczucia.

II. ROZWINIĘCIE:

1. Nieodwiecznym żródłem i inspiracją pisarzy jest czlowiek i jego zachowanie się w świecie. Wiek XX jest sprawdzianem dla ludzkości, z którego wynika, iż jsteśmy w stanie wydobyć z siebie pozytywne cechy. Na podstawie wybranych utworów XX wieku, postaram sie udowodnić, że słowa Antoinego de Sainta- Exuperego są prawdziwe.

2. Stefan Żeromski jest autorem wielu wybitnych dzieł. Nawiązujących do słów Exuperego. W swojej twórczośći ukazał kilku bohaterów, którzy poświęcają swoje życie w imię słusznych spraw. Doktor Tomasz Judym jest jednym z bohaterów, który otwiera swoje serce by nieść pomoc innym, jednoczęsnie poświęca samego siebie. Tomasz Judym rezygnuje z miłości i własnego szczęscia, by nieść pomoc najuboższej klasie społecznej. Sam pochodził z nizin społecznych, dlatego doskonale rozumiał problemy biedoty. Otrzymał wysokie wykształcenie i bez żadnych przeskód mógł osiągnąć sukces, wystokie stanowisko i poparcie wśród elity lekarskiej. Mógł zapomnieć o biednych, pokrzywdzonyc, jednak jego serce i dusza okazały się szlachetne. Pawła Obareckiego z opowiadania “Siłaczka” można przyrównać do Tomasza Judyma, ponieważ obu interesowały losy upośledzonej warstwy społecznej oraz łączyła ich nieszczęśliwa miłość. Obareckiemu na początku swojej działalności przyświecały wspaniałe idee. Ze względu na samotnośc i otoczenie szybko się zniechęcił, zabrakło mu wytrwałości i wewnętrznego zaparcia, dlatego poniósł wewnętrzną klęske. Następnym bohaterem wykreowanym przez Stefana Żeromskiego jest Cezary Baryka z utowru “Przedwiośnie”. Jest to charakterystyczna postać utowru. Mimo swojego młodego wieku Cezary nosi w sobie zalązek czlowieka szlachetnego, o wielkich ideach. Na drodze ku dojrzewaniu popełnia wiele blędów “rojąc piękne sny o szklanych domach”, ulega młodzieńczym inspiracją. W ostatnim obrazie Cezary Baryka idzie na czele manifestacji zbiedzionego tłumu, właściwie wyzywając śmierć. Opowiadająć się za rewolucją, dokonuje życiowego wyboru. W ten sposób daje upust swojemu niezadowoleniu na szerzący się ustruj.

3. Doktor Bernard Rieux to pozytywna postać “Dżumy” Alberta Camusa. Upodobnić ją możemy do Tomasza Judyma oraz Pawła Obareckiego. Najwyższą wartością dla bohatera “Dżumy” jest uczciwość. Decyzja o pozostaniu w Oranie jest jego osobistą tragednią, ponieważ pozostawia on swoją żone za murami miasta. Doktor Rieux jest postacią, która stała się wzorem do naśladowania, wszystkie decyzje jakie podejmuje czyni w imiędobra. Z góry wie, że walka z zarazą jest przegrana, a mimo to nie poddaje się i walczy do końca.

4.Następną postacią, z której możemy brać przykład jest Marek Edelman, bohater utworu Hanny Krall. . Marek Edelman swoją działalnością w gettcie warszawskim przyczynił się do uratowanie wielu istnień ludzkich. Człowiek o wilkim sercu i odwadze. Nawet po wojnie czynił dobro, przeprowadzającoperacje na otwartym sercu. Przeciwstawiająć się okupacji hitlerowskiej dowiódł o swoim męstwie i wielkośći.

5.Każdy z nas popełnia błędy, lecz nie każdy potrafi się do nich przyznać i stawić czoło odpowiedzialności. Przyznanie się do winy świadczy o wielkim męstwie człowieka. Postacią, którą można przyrównać do słów twóryc “Małego Księcia” jest Lord Jim, tytułowy bohater Josepha Conrada. Lord Jim odpowiedział przed sądem za swoje błędy nie uchylił się od odpowiedzialności i z godnością poniósł karę. Na wyspie Patusan rozpoczyna nowe zycie, angażując się w obronę wyspy, ryzukuje życiem, aby uwolnić Browna, który najechał i złupił wyspę. Jest łatwo wierny, patrzy na świat przez pryzmat własnych, czystych zasad moralnych i dlatego ginie.

6. W poezji do słów Sainta Exuperego nawiązuje Leopold Staff w wierszu “Kowal”. Według Leopolda Staffa celem dążeń człowieka powinno być przekucie “bezkształtnej masy kruszców drogocennych”, jaką każdy z nas nosi w piersi, w dumę, siłę, męstwo i wielkość. Każdy człowiek powinien znać własną wartośc, powinien wiedzieć, na co go stać.

7. Wiersz “Bagnet na broń” Władysława Broniewskiego to wiersz-manifest, utrzymany w formie wezwania do walki, do gotowości oddania życia za znajdującą się w niebezpieczeństwie ojczyznę. Jest to apel skierowany do każdego polaka, aby wydobył z siebie najwyższe wartości i stanoł do walki w imię wolności. Władysław Broniewiski podobnie jak Antoine de Saint-Exupery twierdzi, iż człowiek w ekstremalnych warunkach potrafi wydobyć z siebie wszystkie pozytywne cechy.

III.ZAKOŃCZENIE:

1. Moim zdaniem Saint Exupery w przytoczonym cytacie chce nam uświadomić, że człowiek w głębi duszy potrafi czynić dobro. Popełnia błędy, ale staje przed odpowiedzialnością, stara się odpokutować za swoje winy.

2. Być może moje rozumowanie jest błędne, a autorowi chodzi o calkiem inną postawe życia. Każdy czlowiek ma prawo do innego rozumowania i innego zdania na temat “Człowiek nosi w sobie większego od siebie”, swoje uwagi i swój tok myślenia zamieściłam w pracy

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 5 minut

Ciekawostki ze świata