profil

Moralność,a kariera - rozważania nie tylko do granicy. Posłuż się sądami Nałkowskiej innych pisarzy i własnymi przemyśleniami

poleca 85% 113 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Granica moralna to znaczy jak daleko możemy posunąć się w swoim postępowaniu, do jakiego momentu postępujemy moralnie , a od którego już nie . Co wyznacza granicę moralną , Zenon przekracza granice moralną krzywdząc Justynę , łamie wszystkie normy ludzkiego postępowania chociaż jest przekonany że postępuje właściwie łamie granice moralne również w życiu zawodowym , np.: pisze artykuły które przemilczają drażliwe kwestie , nie dostrzega problemów społecznych nie myśli o nędzy proletariatu. Uważa się za człowieka utrzciwego który postępuję zgodnie z zasadami. Jeżeli przekraczamy bariery moralne nie zważając na etykę przestajemy być sobą .
Moralność jest poruszana w różnych utworach można to zauważyć na przykład w Magbecie
dramat przedstawia losy człowieka, który chcąc zrealizować swoje marzenia o władzy królewskiej, schodzi na drogę zbrodni następuje szereg zbrodni, które pogrążają Makbeta. Swym postępowaniem rycerz doprowadził się do samozagłady moralnej, jego świat legł w gruzach. Cena, jaką zapłacił bohater za szybką karierę, była strata moralności. Makbet i Lady Makbet już nigdy nie uwolnili się od wyrzutów sumienia, które były tak silne, że uniemożliwiały im normalną egzystencję. Podobnym utorem który pokazuje na podobny problem są Ludzie Bezdomni Stefana Żeromskiego doktor Judym jest postacią wyjątkową, nie wywodzi się z arystokracji, lecz z biedoty i dzieciństwo jego upływało wśród nędzy warszawskiej ulicy, jego awans społeczny wynikł przypadkiem, gdyż upodobała go sobie, zabrała i wyedukowała ciotka. Początkowo pobiera nauki od wynajmującego pokój studenta, potem kończy studia medyczne i wyjeżdża na praktykę do Paryża. Bohater, tak wykształcony bez trudu mógłby zrobić karierę lekarza, zapewnić sobie dobry byt, przyjemne życie. Nie pozwala mu jednak na to jego moralność. Judym żyje jednak z piętnem swojego pochodzenia - z poczuciem winy wobec własnego środowiska i z pragnieniem "spłaty długu", której może dokonać jako lekarz ubogich. Stąd też jego ostateczna decyzja ma wymiar społeczny - Judym poświęci swoje życie i szczęście, by oddać wiedzę, młodość i siłę biednym i pokrzywdzonym warstwom społeczeństwa. Doktor Judym potrafił zrezygnować z kariery na rzecz wyższych celów, oprzeć się pokusie dostatniej egzystencji. Jego wzorowa moralność zasługuje na podziw i naśladowanie. Jak bardzo różni się doktor Judym od Zenona Ziembiewicza z "Granicy".
Według Nałkowskiej w biegu wydarzeń i zmian zachodzących we współczesnym świecie zacierają się granice między dobrem a złem trzeba jednak pamiętać że nie należy przekraczać jednej stałej granicy po przekroczeniu której krzywdzimy drugiego człowieka. Również według mnie trzeba cały czas pamiętać co się robi i żeby nigdy nikomu nie szkodzić , wiec przyłączył bym się tutaj do myslenia Nałkowskiej. A ocene tego pozostawiam czytelnikowi.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Gramatyka i formy wypowiedzi