profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

System trójinstancyjnypoleca85%
Prawo

Sądy

Zadaniem sądów jest wymierzanie sprawiedliwości (rozstrzyganie spraw cywilnych i karnych). Wykonując to zadanie sądy opierają się na przepisach prawa. Charakterystyczną cechą sądów, różniącą je od innych organów państwowych i znamionującą ich...poleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Sądy, policja, prokuratura

stosunków międzyludzkich - bezpieczeństwo, wolność działania i własność 2. Sądy : I sąd najwyższy - nadzoruje sądy powsz. - rozpatruje kasacje - dokonuje wykładni prawa II sądypoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Sądy - władza sądownicza

Władza sądownicza – sądy Organami wymiaru sprawiedliwości są: • Sąd Najwyższy • sądy powszechne ( sądy rejonowe, sądy wojewódzkie i sądy apelacyjne) • sądy szczególne ( wojskowe ipoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

NIK, sądy

Sądy . Cechy władzy sądowej w Polsce: niezawisłość sędziowska-sędziowie podlegają tylko ustawą, prawo oskarżonego do obrony-oskarżony może mieć obrońcę, domniemanie niewinności-oskarżonemu trzebapoleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Sądy i trybunały

sądy : garnizonowe , okręgów wojskowych i wojskowe . Do sądów powszechnych należą sądy :apelacyjne , okręgowe wojskowe . Spory pomiędzy obywatelem a administracją publiczną rozstrzyga Naczelny Sąd