profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

System szkolnictwa według Jana Amosa Komeńskiegopoleca85%
Pedagogika

Pedagogiczna myśl oświeceniowa wg Jana Amosa Komeńskiego

Pedagogiczna myśl oświeceniowa według Jana Amosa Komeńskiego Jan Amos Komeński jest przedstawicielem pedagogicznej myśli oświeceniowej.Był jednym z największych myślicieli pedagogicznych w historii.Całe swoje życie poświęcił praktycznej...poleca84%
Historia wychowania

Edukacja od renesansu do końca XIX wieku

I MYŚL PEDAGOGICZNA W OKRESIE ODRODZENIA I JEJ GŁÓWNI PRZEDSTAWICIELE. Renesans – okres rozwoju kultury europejskiej w XIV – XV wieku charakteryzuje się nasileniem tendencji humanistycznych i nawrotem do kultury antycznej, rozwojem myśli...poleca84%
Pedagogika

Metody pedagogiczne Jana Amosa Komeńskiego,Johna Locka oraz metody wychowania spartańskiego

W mojej pracy chciałabym opisać metody pedagogiczne dwóch wielkich przedstawicieli pedagogiki : Jana Amosa Komeńskiego,Jana Locke'a,oraz przedstawić metody wychowania spartańskiego. Jan Amos Komeński jest przedstawicielem pedagogicznej...poleca89%
Pedagogika

Wstęp do pedagogiki

Wstęp do pedagogiki I semestrpoleca87%
Pedagogika

Recenzja książki Tadeusza Bieńkowskiego pt. „Jan Amos Komeński"

poszczególnych pism, o ich realizacji i sytuacji historycznej, w jakiej dane było Komeńskiemu tworzyć i żyć. Jedną z zalet książki Bieńkowskiego jest przedstawienie Jana Amosa Komeńskiego nie tylko jakopoleca89%
Historia wychowania

Ściągi do egzaminu z historii wychowania

ściągipoleca85%
Pedagogika

Starożytna Grecja do rozbiorów cz. 2

odpowiedzi na pytaniapoleca85%
Pedagogika

Jan Amos Komeński

i przyszłych wodzów dla innych, aby nigdy nie brakło odpowiednich kierowników dla kościołów, szkół i spraw państwowych” . Najbardziej trwałym dorobkiem pedagogiki Jana Amosa Komeńskiego były poglądy