profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

System reformatorów amerykańskichpoleca89%
Pedagogika

Penitencjarna

1. Początki myśli penitencjarnej w znaczeniu współczesnym a) System celkowy -jest pierwszym systemem penitencjarnym jaki wykształcił się w toku rozwoju więziennictwa. -nazwa pochodzi od słowa „cela” ponieważ opierał się na umieszczeniu...poleca85%
Socjologia

Czym jest resocjalizacja penitencjarna ?

symptomami przystosowania się do więzienia. Resocjalizacja w więzieniu nazywa się resocjalizacją penitencjarną . Chodzi w niej nie tylko o przekazanie pewnej wiedzy i zalecanie nowych stylów zachowanąpoleca86%
Pedagogika

Metody i techniki pracy wychowawczo - opiekuńczej

Metody i techniki pracy wychowawczo-opiekuńczej 1. Diagnozowanie potrzeb. Przez diagnozę penitencjarną rozumiemy ustalenie, na czym polegają przejawy negatywnych zachowań jednostki (pasywa) orazpoleca85%
Pedagogika

Pomoc postpenitencjarna w Polsce po roku 1997 w kręgu teorii i praktyki penitencjarnej.

pracownikami socjalnymi z ośrodków pomocy społecznej, z którymi współpracują. Obecnie penitencjarna praca socjalna, którą jest pomoc postpenitencjarna udzielana przez zakłady karne i aresztypoleca85%
Pedagogika

Cele i zadania pracy penitencjarnej w zakładach karnych

. 3. Praca penitencjarna Środki oddziaływania penitencjarnego  Zatrudnienie,  Nauczanie,  Zajęcia kulturalno-oświatowe,  Kultura fizyczna i sport,  Kontakt z rodziną,  Kontakt zepoleca85%
Pedagogika

Historia myśli penitencjarnej

„poskromienie i poprawę złych i swawolnych ludzi” c)Koncepcja i praktyka penitencjarna w Polsce w XVIII i XIX wieku W roku 1767 zorganizowane zostało w Warszawie więzienie zwane marszałkowskim. Więzienie