profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Stosunki międzynarodowe definicjapoleca85%
Stosunki międzynarodowe

Zagadnienia z historii stosunków międzynarodowych.

1)DEFINICJA HISTORII STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH: Relacja między państwami i narodami oraz zmienny w czasie proces kształtowania się określonego stopnia ładu w skali regionalnej i globalnej; 2)UCZESTNICY STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH: Państwa,...poleca83%
Historia

Nauki pomocnicze historii

tekstów, przydatna w dyplomatyce, w historii stosunków międzynarodowych i dyplomacji, jak i w wielu innych badaniach historycznych. Metrologia - nauka zajmująca się sposobami dokonywania pomiarów orazpoleca85%
Stosunki międzynarodowe

Stosunki Polski z Federacją Rosyjską

pogarszaniem stosunków , co wiązało się ze staraniami Polski o integracje z NATO. Trzeci etap- w latach 1999-2007 – od oczekiwanego przełomu do kryzysu. Czwarty- zapoczątkowany jesienią 2007 roku przezpoleca85%
Politologia

Miasta partnerskie Lublina

wymienia dosłownie samorządu lokalnego jako uczestnika stosunków międzynarodowych . Jednak inne elementy cytowanej definicji pozwalają na takie umiejscowienie interesującego nas zjawiska. Z kolei prof. Zpoleca81%
Politologia

Umowa międzynarodowa - zagadnienia ogólne

siebie wiążące zobowiązania, jednak mają swój własny charakter, który odzwierciedla naturę systemu stosunków międzynarodowych . W ciągu ostatniego stulecia liczba zawieranych umów znacznie wzrosła, czegopoleca85%
Podstawy przedsiębiorczości

Zagadnienia z historii gospodarczej

w związku z zaostrzeniem stosunków międzynarodowych i wybuchem wojny w Korei. Najważniejsze zmiany nastąpiły w polityce rolnej. Korekta planu sześcioletniego na lata następne miała powstrzymać spadek