profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 1
Obrazy 0
Wideo 0

Stała równowagi zależy od temperatury

poleca42%
Chemia

Prawo działania mas

Kategoria: Stan równowagi chemicznej

W stanie równowagi stosunek iloczynu stężeń produktów podniesionych do odpowiednich potęg do iloczynu stężeń substratów podniesionych do odpowiednich potęg jest wielkością stałą w określonej temperaturze. Stała równowagi reakcji zależy od temperatury: