profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0poleca76%
Język polski

Analiza wiersza i Środki stylistyczne

Sprawdź załączniki :) 1. TYTUŁ =ZDANIE OZNAJMUJĄCE/PYTAJĄCE/ROZKAZUJĄCE 2. GATUNEK =HYMN, BAJKA, FRASZKA, SONET, ELEGIA, ODA, PIEŚN, TREN… 3. LIRYKA = BEZPOSREDNIA=OSOBISTA, WYZNANIE, ELEGIA/POSREDNIA= SYTUACYJNA,...poleca68%
Język polski

Analiza i interpretacja wiersza - co i jak

Analiza i interpretacja wiersza Analiza i interpretacja wiersza jest jednym z najtrudniejszych zadań maturalnych. Wymaga umiejętności napisania eseju interpretacyjnego, znajomości teorii liryki. Podjęcie się tego zadania wymaga wyobraźni,...poleca85%
Język polski

Analiza wierszy Ernesta Brylla "Tyle razy..." i Edwarda Stachury "Dookoła mgła"

W wierszu Ernesta Brylla są trzy zwrotki czterowersowe, przeważnie trzynastozgłoskowe, rymy żeńskie odległe o układzie : I II III a a...poleca85%
Język polski

Analiza wiersza Anny Świrszczyskiej w liście do nauczycielki

Szanowna Pani ….. (Panie….) Piszę do pani ten skromny list, gdyż przeczytałem ostatnio bardzo interesujący wiersz i chciałbym , aby skorygowała pani moje wnioski na temat opisanego niżej wiersza. Utwór, o którym piszę jest autorstwa Anny...poleca85%
Język polski

Analiza wiersza Tadeusza Różewicza "Ocalony".

W utworze Różewicza "ocalony" podmiot liryczny przeżył wojnę. Widział wiele strasznych rzeczy i niepotrafi soę z nimi pogodzić, jest zdezorientowany. W wierszu nie ma środków stylistycznych przez co nie towarzyszą mu emocje, jakie...poleca88%
Język polski

Analiza wiersza Andrzeja Bursy "Zgaśnij księżycu"

Analiza wiersza Wiersz Andrzeja Bursy jest tekstem o budowie nieregularnej, stroficznej. Występują tu rymy przeplatane, w większości niedokładne. Podmiotem lirycznym w wierszu jest dziecko Z misiem w rączkach zasnęło dziecko Nastrój w...poleca81%
Język polski

Interpretacja i analiza wiersza Zbigniewa Herberta Pt. "Podróż".

Wiersz Pt. "Podróż" Zbigniewa Herberta składa się z 8 strof, z czego 7 z nich ponumerowane są w kolejności rosnącej. W wiersz oczywiście występują środki stylistyczne takie jak epitety ("podróż długa"), metafory ("cała...