profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Sklepy cynamonowe świat przedstawionypoleca83%
Język polski

Problematyka utworu "Sklepy cynamonowe".

Problematyka utworu Czas i miejsce akcji Świat przedstawiony w opowiadaniach Schulza jest osobliwy, nigdzie indziej niespotykany i rządzący się też swoimi prawami. Nie znajdujemy tu zatem typowych elementów tradycyjnej powieści...poleca86%
Język polski

Sklepy cynamonowe - problematyka utworu

pewne obrazy, układające się w ciąg luźnych skojarzeń. Powrót do lat dzieciństwa Zbiór opowiadań Sklepy cynamonowe jest wielką retrospekcją. Bohater przypomina sobie mianowiciepoleca85%
Język polski

Kreacja ojca w ,,Sklepach cynamonowych' Bruno Schulza.

,, Sklepy cynamonowe ‘‘ są jednym z pierwszych opublikowanych opowiadań Schulza. Tak jak wiele innych one także osnute są wspomnieniami z dzieciństwa autora. Charaktery-zuje je głównie autobiografizmpoleca85%
Język polski

Awangarda w "Sklepach cynamonowych" i w Szewcach"

zrywający z tradycją, zwłaszcza pod względem ocen estetycznych. Do utworów o charakterze awangardowym można śmiało zaliczyć „ Sklepy cynamonowe ” autorstwa Bruno Schultza i „Szewców” Stanisławapoleca80%
Język polski

Charakterystyczne cechy prozy B. Schulza.

sprawia wrażenie nierealności, marzenia sennego; język utworu jest poetycki, pełen metafor, abstrakcji i innych chwytów artystycznych stosowanych głównie z poezji; słownictwo jest bardzo bogate; mało jestpoleca82%
Język polski

Scharakteryzuj funkcje motywu snu i widzenia w wybranych dziełach literackich różnych epok

osadzone w takiej konwencji. Doskonałym przykładem może być zbiór opowiadań „ Sklepy cynamonowe ” Brunona Schulza, kwintesencja oniryzmu. Sam oniryzm definiuje się jako konwencję literacką polegającą na