profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Schemat systemu prezydenckiego

poleca78%
Wiedza o społeczeństwie

Stany Zjednoczone

System polityczny Stanów Zjednoczonych bierze swój początek z oświeceniowej filozofii końca XVIII wieku. Uchwalona w 1787 roku konstytucja jest do dnia dzisiejszego najważniejszym i nadal obowiązującym aktem prawnym. Pomyślana jako akt otwarty została uzupełniona o poprawki, których do dnia dzisiejszego jest 26. Poprawki wyjaśniają lub precyzują niezbyt ostro sformułowane zapisy konstytucyjne. System polityczny Stanów Zjednoczonych można określić jako system demokratyczny,prezydencki i...poleca79%
Historia

Czasy Saskie, Oświecenie, Rozbiory, Wielka Rewolucja, Wojny Napoleońskie, Ruchy narodowościowe w Europie, Kongres Wiedeński i Stany Zjednoczone - notatki

zaborami 9. Powstanie Listopadowe 1830 10. Wielka emigracja 11. Powstanie Styczniowe 12. Ruchy narodowościowe w Europie w XIX wieku 13. Stany Zjednoczone w XVIII i XIX wieku Notatki w punktach w załączniku poniżejpoleca81%
Geografia

Stany Zjednoczone- krótka charakterystyka

Stany Zjednoczone ( USA)- państwo zajmujące centralną część Ameryki Północnej oraz jego północno- zachodni kraniec ( Alaska) Powierzchnia 9363,5 tys. km² ( 4 miejsce na świecie). Ludnośćpoleca83%
Stosunki międzynarodowe

Walka USA z terroryzmem.

załącznikpoleca85%
Historia

Stany Zjednoczone - wojna secesyjna.

niewolnictwa) na prezydenta w 1860r. b)siedem stanów stworzyło Skonfederowane Stany Ameryki ze stolicą w Richmond i prezydentem Jeffersonem Dawisem-(1860-1861) c)incydent w porcie Charlstonpoleca84%
Geografia

Stany Zjednoczone.

Stany Zjednaczone to kraj olbrzymich kontrastów geograficznych. Na ich terenie wystepują ogromne góry i rozległe równiny, gorące pustynie oraz zmine obszary okołobiegunowe. Tu także znajduje się