profil

Historia (1)
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Scharakteryzuj ruch oporu w Polscepoleca85%
Historia

Ruch oporu w czasie II wojny światowej - w Polsce i Europie

Ruch oporu w poszczególnych państwach miał jednak różny charakter, z wielu względów. Po pierwsze – podbicie konkretnego kraju krajów przez Niemców i ich sojuszników wywoływał różne reakcje w społeczeństwach. W Polsce czy Jugosławii spowodował...