profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Scharakteryzuj politykę Kazimierza Jagiellończykapoleca85%
Historia

Polityka dynastyczna Kazimierza Jagiellończyka.

Wydaje mi się, że pierwszym etapem realizacji założeń własnej polityki dynastycznej przez Kazimierza Jagiellończyka było zawarcie małżeństwa. A jak wiemy, wtedy małżeństwa nie zawierano z miłości, lecz z rozsądku, toteż niewarygodną rolę...poleca86%
Historia

POLITYKA DYNASTYCZNA KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA

otrzymał na Śląsku księstwo głogowskie, oleśnicko - wołowskie i opawskie. Dzięki polityce Kazimierza Jagiellończyka pod berłem Jagiellonów znalazły się ogromne obszary - Polska , Litwa, Czechy i Węgry co tworzyło naprawdę wielką dynastycznąpoleca82%
Historia

Polityka dynastyczna Jagiellonów w XVII w.

Podiebradu, natomiast na czele państwa węgierskiego stanął Maciej Korwin. Fakt ten bardzo skomplikował politykę dynastyczną Kazimierza Jagiellończyka , ponieważ dla realizacji jego założeń niemalpoleca85%
Historia

Polityka dynastyczna Wazów 1587-1668r.

Polsce np. poparcie Szwecji w "Potopie Szwedzkim". 2.Fatalna polityka dynastyczna : Gdyby Zygmunt III Waza chciał to jego syn Władysław IV mógłby być królem Rosji i Szwecji. W obu tychpoleca85%
Historia

Polityka dynastyczna Władysława Jagiełły

POLITYKA DYNASTYCZNA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY Władysław Jagiełło, dzięki małżeństwu z Jadwigą, córką Ludwika Andegaweńskiego, stał się władcą Królestwa Polskiego, w którym panował w latach 1386- 1434poleca85%
Historia

Kazimierz Jagiellończyk 1447-1492.

polskie. Dalsze lata panowania Kazimierza Jagiellończyka to aktywna polityka dynastyczna , w rezultacie której w posiadaniu dynastii jagiellońskiej znalazły się trony czeski i węgierski. 1471 roku - syn