profil

Historia (1)
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Scharakteryzuj politykę Cesarstwa Niemieckiego wobec Polski w okresie wczesnopiastowskimpoleca80%
Historia

Charakterystyka polityki Cesarstwa Niemieckiego wobec Polski w okresie wczesnopiastowskim.

Okres wczesnopiastowski w historii Polski to czas, od kiedy panował Mieszko I (960) do śmierci króla Bolesława Krzywoustego (1138). Mieszko I, jako pierwszy władca Polski w 966 roku przyjął chrzest. Tym samym Polska stała się państwem liczącym się...