profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Scharakteryzuj politykę Cesarstwa Niemieckiego wobec Polski w okresie wczesnopiastowskimpoleca82%
Historia

Charakterystyka polityki Cesarstwa Niemieckiego wobec Polski w okresie wczesnopiastowskim.

Okres wczesnopiastowski w historii Polski to czas, od kiedy panował Mieszko I (960) do śmierci króla Bolesława Krzywoustego (1138). Mieszko I, jako pierwszy władca Polski w 966 roku przyjął chrzest. Tym samym Polska stała się państwem liczącym się...poleca85%
Historia

Organizacja państwa w okresie wczesnopiastowskim

Monarchia patrymonialna. Trzech królów, a reszta książęta. Władca miał do pomocy możnych spośród których wybierano urzędników państwowych. Byli to wojewodowie[pallatyni], którzy zarządzali wpoleca85%
Historia

Stosunki polsko-niemieckie w okresie wczesnopiastowskim.

Wraz ze śmiercią Ottona III zeszła z areny politycznej idea równoprawnych członków cesarstwa . W Niemczech wybuchły walki wewnętrzne, w których Chrobry poparł przeciwnika Henryka II - Ekkehardapoleca85%
Historia

Stosunki polsko – niemieckie w okresie wczesnopiastowskim.

oddziela niejako dzieje Polski względnie jednolitej od okresu rozbicia dzielnicowego. Ziemie polskie w okresie wczesnopiastowskim znajdowały się pod stałym naciskiem Niemiec. Ekspansji feudałów ipoleca85%
Historia

Polska w okresie wczesnopiastowskim.

to Mieszko I, objął władzę ok. 960. Teren Polski najeżdżany przez Niemców i Czechów. Mieszko przyjął chrzest 966, w 965 poślubia Dobrawę i za pośrednictwem Czech dochodzi do przyjęcia chrztupoleca88%
Historia

Polska, a Niemcy w okresie wczesnopiastowskim.

, rozpoczęli jednoczenie sąsiednich ziem w jeden organizm państwowy Od Polan właśnie pochodzi nazwa powstałego państwa - Polska. Pierwszym, historycznym władcą Polski był Mieszko I, panujący od 960-992 r