profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Scharakteryzuj Joannę Podborskąpoleca83%
Język polski

Charakterystyka i dzieje Joasi Podborskiej "Ludzie bozdomni".

Joanna Podborska to jedna z postaci powieści Stefana Żeromskiego pod tytułem „Ludzie bezdomni”. W utworze poznajemy ją jako dwudziestotrzyletnią pannę, przyjaciółkę pani Niewadzkiej, guwernantkę Natalii i Wandy Orszeńskich. O przeszłości Joanny...poleca83%
Język polski

Dzieciństwo Joasi i Judyma

przyszłość i wszelkie podejmowane decyzje, jak zauważamy to u Joasi i Tomasza. Niestety nie wszyscy wspominają miło dzieciństwo, niektórzy muszą borykać się z przeciwnościami losu, już od samegopoleca84%
Język polski

Bezdomność Wiktora Judyma i Joasi Podborskiej.

bliskie przeminęło i straciła chęć do życia: „Zeszła na mnie żądza śmierci. Tylko ją jedną czułam i ona była ostatnim tętnem mojego serca”. Bezdomność Joasi zarysowała się tym bardziej po wyrzeknięciupoleca85%
Język polski

Konspekt – Dom w „Panu Tadeuszu” i dom w „Ludziach bezdomnych”.

człowieka: - bezdomność Tomasza Judyma: brak domu i rodziny, wyrzeczenie się szczęścia osobistego na rzecz nakazu niesienia pomocy innym – bezdomność ideowa - bezdomność Joasi Podborskiejpoleca81%
Język polski

Porównaj postawy życiowe Izabeli Łęckiej i Joanny Podborskiej ukazane w podanych fragmentach „Lalki” B. Prusa i „Ludzi bezdomnych” S. Żeromskiego. Odwołując się do znajomości utworów, zwróc uwagę na okoliczności, które miały wpływ

Powiesc „Lalka” Bolesława Prusa ukazała się w pozytywizmie, natomiast „ Ludzie bezdomni” Stefana Żeromskiego pochodzą z Młodej Polski. Postawa życiowa jest to stosunek świata do danej hierarchiipoleca82%
Język polski

Rola pamiętnika Joanny Podborskiej w "Ludziach bezdomnych" Stefana Żeromskiego.

pierwiastku dobra [...]" Narracja Joasi umożliwia czytelnikowi porównanie bohaterki z doktorem Judymem. Wyraźnie możemy dostrzec podobieństwa jak i różnice ich charakterów. Żeromski