profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Scena polityczna w Polsce po 1989 rokupoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Scena polityczna w Polsce po 1989 roku

1. Ustrój polityczny Polski. Podstawy prawne ustroju RP są zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 IV 1997, zatwierdzonej w referendum 25 V 1997 i obowiązującej od 17 X 1997; jej uchwalenie było poprzedzone długim okresem...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Ocena polskiej sceny politycznej po 1989 roku.

parlamentarnej tuż po wyborach, w latach 1989 -1991 nie drgnął nawet jeden mechanizm, mający na celu zmiany w ustawie zasadniczej państwa. Sytuacja uległa polepszeniu w 1991 roku , gdy Sejm powołał dopoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Partie polityczne w Polsce.

wśród ludzi zniechęconych do przemian społeczno-politycznych i gospodarczych, jakie miały miejsce w Polsce po roku 1989 (na Samoobronę głosowali najczęściej mieszkańcy wsi i małych miejscowościpoleca85%
Politologia

Wybory w demokratycznej Polsce- problem uczestnictwa oraz motywy wyborcze Polaków

. Wyraźniejsze są ich programy, co obniża koszty orientacji w scenie politycznej, zwiększając przez to frekwencję wyborczą. Gdy przedwyborcza scena polityczna jest bardzo rozproszona i mało przejrzystapoleca86%
Politologia

Ściąga z polityki

Politycy Ściąga z Polityki Scena polityczna III RP W Polsce funkcjonuje system wielopartyjny. Wszystkie rządy od 1989 r. były koalicyjne. Koalicje tworzyły najczęściej dwa ugrupowania, alepoleca89%
Politologia

System partyjny Słowacji

Słowacka scena polityczna nie tylko w ostatnich latach, ale też i dziesięcioleciach istnienia reżimu komunistycznego miała swe specyficzne własności, które wyraźnie odróżniały ją zarówno od ziem