profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Satelity na orbicie okołoziemskiejpoleca84%
Fizyka

Sztuczne satelity Ziemi

Ogólnie satelita jest to ciało niebieskie lub obiekt zbudowany przez człowieka obiegający planetę, więc sztuczny satelita jest to wytwór człowieka wysłany w przestrzeń kosmiczną. Newton już w 1666 roku przedstawił pomysł zbudowania ogromnego...poleca83%
Fizyka

Sztuczne satelity Ziemi

następnie pas satelitarny wokół Ziemi . Satelity czynne, zawierające odpowiednią aparaturę elektroniczną odbierającą i po ewentualnym wzmocnieniu retransmitującą sygnały radiowe. Dzisiaj każdapoleca83%
Fizyka

Sztuczne satelity

odbiorczej. Sztuczne satelity Ziemi , które są przeznaczone do odzyskania, sprowadza się na Ziemię przy wykorzystaniu silników hamujących i spadochronów. Pozostałe sztuczne satelity , nieprzeznaczone dopoleca81%
Fizyka

Sztuczne satelity

, sztuczne satelity utrzymywane są na swych orbitach dzięki sile grawitacyjnego przyciągania Ziemi . W przestrzeni kosmicznej, gdzie nie występują opory spowodowane tarciem, nie jest potrzebna żadna siłapoleca85%
Geografia

Sztuczne satelity

. Jest to statek kosmiczny (z załogą lub bez załogi) okrążający ciało niebieskie (np. planetę, Księżyc) po orbicie zamkniętej. Najliczniejszą grupę stanowią sztuczne satelity Ziemi . Wyniesionopoleca85%
Fizyka

Sztuczne satelity i prędkość kosmiczna

umieszczane są sztuczne satelity określane są trzema parametrami: kształtem, odległością od powierzchni ziemi i kątem nachylenia płaszczyzny tej orbity do płaszczyzny równika. Jeśli chcemy umieścić satelitę na