profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Sandro Botticelli Narodziny Wenuspoleca85%
Język polski

„Prawdziwa sztuka jest zawsze współczesna” F. Dostojewski. Powyższe zdanie uczyń mottem rozważań o ponadczasowej wartości wybranych dzieł literackich.

„Prawdziwa sztuka jest zawsze współczesna”. Niezależnie od okresu historycznego, zaskakuje, fascynuje i wzbogaca każdego człowieka o zawarte w sobie wartości. Niejednokrotnie zdarza się również, że prawdziwa sztuka, ten niedościgniony wzorzec,...poleca85%
Język polski

Opisz reprodukcję obrazu S. Botticellego "Narodziny Wenus".

Obraz Botticellego "Narodziny Wenus" przedstawia scenę z mitologii. Centralne miejsce obrazu zajmuje postać nagiej, długowłosej bogini, która stoi na ogromnej muszli. Dziewczyna w lewej ręce trzyma kawałek materiału, którym zasłania...poleca84%
Język polski

Sposoby ukazywania kobiety w literaturze i sztuce na wybranych przykładach

Temat: Sposoby ukazywania kobiety w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach. Kobiety były w różny sposób ukazywane i w literaturze i sztuce. Literaci często podejmowali temat kobiet. Ukazywali je jako tajemnicze postaci...poleca84%
Język polski

Mitologia odwiecznym źródłem inspiracji twórczej. Uzasadnij twórczość tego stwierdzenia, odwołując się do dwóch przypadków z literatury i dwóch przypadków ze sztuki.

W mojej pracy chciałbym przedstawić argumenty przemawiające za tym, że mitologia jest odwiecznym źródłem inspiracji. Uniwersalne przesłanie mitu oraz postawy bohaterów powodują, że mity odegrały ważną rolę w kulturze europejskiej. Stały się...poleca85%
Język polski

"Prawdziwa sztuka jest zawsze współczesna". Słowa Fiodora Dostojewskiego uczyń mottem rozważań o ponadczasowej wartości dzieł literackich.

„ Prawdziwa sztuka jest zawsze współczesna ”. Słowa Fiodora Dostojewskiego uczyń mottem rozważań o ponadczasowej wartości dzieł literackich . „ Prawdziwa sztuka zawsze jest współczesna ” – topoleca84%
Język polski

„Prawdziwa sztuka jest zawsze współczesna.” Słowa Fiodora Dostojewskiego uczyń mottem rozważań o ponadczasowej wartości dzieł literackich.

ponadczasowej wartości dzieł literackich , należy zauważyć, iż słusznie Fiodor Dostojewski stwierdził, ze prawdziwa sztuka towarzyszy człowiekowi w każdym czasie. Utwory literackie takie jak: Biblia, Antygonapoleca85%
Język polski

„Prawdziwa sztuka jest zawsze współczesna”. Słowa Fiodora Dostojewskiego uczyń mottem rozważań o ponadczasowej wartości dzieł literackich.

moralności, egzystencji oraz zachowań międzyludzkich. Pewne wartości pozostają niezmienne. Dowodem jest to, że te same wartości ukazuje literatura najdawniejsza jak i ta współczesna oraz to, że te normypoleca88%
Wiedza o kulturze

Zmiany zachodzące w obrazowaniu człowieka w wybranych kulturach starożytnych

W mojej pracy postaram się wskazać zmiany zachodzące w obrazowaniu człowieka wybranych kulturach starożytnych na podstawie takich dzieł jak: „Faraon Mykerinos i dwie boginie”, „Apollo z Tenei