profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Sądypoleca85%
Geografia

Struktury

Omów strukturę użytkowania ziemi w Polsce i jej zróżnicowanie przestrzenne. Użytki rolne stanowią 60 % powierzchni całkowitej Polski. Udział użytków rolnych w powierzchni poszczególnych województw nie jest jednakowy i waha się w granicach od 40 %...