profil

Struktury

poleca 85% 208 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Omów strukturę użytkowania ziemi w Polsce i jej zróżnicowanie przestrzenne.
Użytki rolne stanowią 60 % powierzchni całkowitej Polski. Udział użytków rolnych w powierzchni poszczególnych województw nie jest jednakowy i waha się w granicach od 40 % w woj. zielonogórskim do 78 % w województwie skierniewickim. Najwięcej użytków rolnych skupiają województwa środkowe oraz środkowo-wschodnie (ponad 70 % powierzchni ogólnej).
Natężenie występowania użytków rolnych jest uzależnione od czynników naturalnych i historycznych, l tak, np.:
— w woj. górskich rolnicze wykorzystanie ziem ograniczają warunki naturalne;
— na pojezierzach rolnicze użytkowanie ziemi ogranicza obfitość wód powierzchniowych, występowanie pól sandrowych i innych utworów polodowcowych;
— na Śląsku rolnicze użytkowanie ziem ogranicza rozwój przemysłu i daleko zaawansowana urbanizacja.
Grunty orne
Najmniej gruntów ornych mają województwa górskie i pojezierne — poniżej 40 %. Najwięcej gruntów ornych posiadają województwa Polski środkowej, środkowo-wschodniej i środkowo-zachodniej (ponad 55 %). W poszczególnych województwach ich udział różnicuje się od 27 % w woj. jeleniogórskim do 67 % w woj. skierniewickim.

Sady
Sady w Polsce zajmują ok. 1 % ogólnej powierzchni. W układzie województw udział sadów zmienia się od 0,1 % w woj. suwalskim do 5,7 % w woj. radomskim. W ponad 1/3 województw zajmują 0,5 % i mniej, a tylko w sześciu województwach 2 % i więcej.
Sadownictwo na większą skalę rozwinęło się w następujących rejonach:
- okolice Warszawy, Łodzi (Grójec-Góra Kalwaria, Skierniewice-Łowicz);
- okolice Płocka (Płońsk-Zakroczym-Płock);
- okolice Włocławka;
- okolice Lublina (Sandomierz-Opole Lubelskie-Puławy);
- małopolskim (Kotlina Nowosądecka i Oświęcimska).
Użytki zielone
Udział użytków zielonych wynosi ok. 13 % powierzchni Polski, w tym łąki stanowią 8 %. Wysoki udział mają użytki zielone leżące w dorzeczu Bugu i Narwi (od 17 % do pow. 20 %), na pojezierzach (15-19 %) oraz w zasięgu Sudetów (19 %). Najmniej użytków zielonych mają województwa środkowo-północne, rozpościerające się na obszarach o najniższych opadach rocznych (7-10 %).

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata