profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Sąd Ostateczny analiza obrazupoleca89%
Język polski

Tryptyk Hansa Memlinga w Gdańsku

Tryptyk niderlandzkiego malarza Hansa Memlinga pt. „Sąd Ostateczny” pochodzi z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, ale aktualnie znajduje się w tamtejszym Muzeum Narodowym. Ten 3-częściowy obraz powstał w XV wieku, a dokładniej około 1473 roku. Każdej...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

HISTORIA TRYPTYKU „SĄD OSTATECZNY”

Ołtarz zamówiony w 1467 roku przez Angelo Taniego, kierującego brugijską filią banku Medyceuszy, ukończony został około 1473 roku. Przeznaczony dla kościoła Badia Fiesolana we Florencji,nigdy nie dotarł do celu. W czasie trwającej wówczas wojny...poleca85%
Język polski

Na wybranych przykładach przedstaw różne sposoby funkcjonowania w literaturze i sztuce motywów apokaliptycznych.

Dzisiejszy świat, świat wojny, płaczu, leku. Zmierzający do samozagłady, zniszczenia. Czy taki miał być świat, świat który stworzył Bóg? Terroryści na ulicach, bomby spadające z nieba na niewinnych. Każdy z nas widzi otaczający na świat i...poleca85%
Język polski

"Sąd Ostateczny" obraz Hansa Memlinga - refleksje.

Jakie refleksje wywołuje odbiór dzieła Hansa Memlinga pt. "Sąd Ostateczny" Spoglądając pierwszy raz na obraz Hansa Memlinga pt. "Sąd Ostateczny', dzieło o bardzo burzliwej historii, momentalnie ulegamy jego niezmiernemu urokowi....poleca85%
Język polski

"Sąd Ostateczny" Hans'a Memlinga - analiza i interpretacja obrazu.

Refleksje na temat obrazu Hans'a Memlinga pt.''Sąd Ostateczny'',wypowiedź połączona z analizą obrazu. Spoglądając pierwszy raz na obraz Hansa Memlinga pt.”Sąd Ostateczny”, dzieło o bardzo burzliwej historii, momentalnie ulegamy jego...poleca85%
Język polski

Znaczenie Apokalipsy św. Jana dla literatury i sztuki późniejszych epok. Rozważ zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

Greckie słowo "apokalipsis" oznacza odsłonięcie, objawienie. Apokalipsa św. Jana jest jedną z najbardziej tajemniczych ksiąg biblijnych, opisuje niewyobrażalne dla przeciętnych ludzi chwile końca świata, zagłady naszej rzeczywistości i przyszłość...poleca85%
Język polski

Szatan i demon w literaturze i sztuce.

Szatan przez wieki uznawany był za tego, który kusi człowieka, czyni zło i jest ojcem grzeszników. Według Biblii zbuntowany przeciw Bogu anioł, nakłaniający człowieka do grzechu. W literaturze pojawia się jako zło wcielone. W...poleca83%
Język polski

Opis obrazu Hansa Memlinga "Sąd Ostateczny"

Obraz Hansa Memlinga powstał pod koniec XV w. Składa się z trzech części. Teraz znajduje się w muzeum w Gdańsku. Obraz wydaje mi się bardzo realistyczny - tak wyobrażam sobie Sąd Ostateczny. W górnej części obrazu, na łuku tęczy (która...poleca83%
Język polski

Opis obrazu "Sąd ostateczny".

Obraz "Sąd ostateczny" namalowany został przez Hensa Memlinga. jest to srodkowy fragment obrazu, ponieważ został on podzielony na trzy części. Obraz ten przedstawia wizję konca swiata widzianą przez autora. "Sąd ostateczny"...