profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Rzecznik Praw Obywatelskich w Polscepoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich jest samodzielnym organem konstytucyjnym strukturalnie i funkcjonalnie oddzielonym od organów administracyjnych i od sądownictwa. Jest powoływany przez Sejm za zgodą Senatu. Podstawowym zadaniem Rzecznik Praw...poleca90%
Prawo administracyjne

Rzecznik Praw Obywatelskich

całośc pracy w załącznikupoleca88%
Prawo

Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży praw i wolności obywateli, określonych w konstytucji i innych przepisach prawa. Rzecznik zajmuje szczególne miejsce wśród organów państwowych. Jestpoleca81%
Wiedza o społeczeństwie

Rzecznik Praw Obywatelskich - pytania i odpowiedzi

Jak wybierany jest Rzecznik Praw Obywatelskich ? Rzecznik Praw Obywatelskich jest powoływany przez Sejm za zgodą Senatu, na 5 lat. Jaką rolę odgrywa Rzecznik Praw Obywatelskich ?poleca86%
Edukacja dla bezpieczeństwa

Rzecznik Praw Obywatelskich w polskim systemie prawnym

Rzecznik Praw Obywatelskich Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela okreslonych w Konstytucji oraz innych aktach normatywnych (art. 208 Konstytucjipoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Organy kontroli państwowej i ochrony prawa (NIK, Rzecznik Praw Obywatelskich, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji)

co najmniej 35 posłów, za zgodą senatu Rzecznik Praw Obywatelskich : - w Polsce istnieje od 1987 roku - powołuje go na 5letnia kadencję sejm bezwzględną większością głosów, przy czym wymagania jest